8:00 dop GOSPODARSTVO

Slovenijo bosta zastopala Center za kreativnost in Zeleni pingvin

Javna agencija SPIRIT Slovenija je kot nacionalni koordinator tudi letos objavila javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva. Letos bosta našo državo zastopala projekt »Center za kreativnost (CzK)« na področju spodbujanja podjetniškega duha in projekt »Zeleni pingvin« na področju podpiranja trajnostnega prehoda. Oba nominirana projekta osveščata, izobražujeta, navdušujeta in spodbujata različnih ciljne skupine k podjetniškemu, trajnostnemu načinu razmišljanja in delovanja in na svojem področju beležita vrsto izjemnih rezultatov in dolgoročnih učinkov.

 V kategoriji »spodbujanje podjetniškega duha« bo letos Slovenijo zastopal Muzej za arhitekturo in oblikovanje s projektom »Center za kreativnost«. To je prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kulturni in kreativni sektor, ki skupaj z razpisi za spodbujanje kreativnih industrij Ministrstva za kulturo tvori podporno okolje za razvoj kreativnega sektorja v Sloveniji. S svojimi programi, kot utemeljujejo izbor, v SPIRIT Slovenija, spodbujevalnik krepi ekonomsko in družbeno vrednost sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom in drugimi sektorji. CzK je danes že prepoznaven nacionalni akter v različnih evropskih pobudah in mrežah.

V kategoriji »podpiranje trajnostnega prehoda« pa se bo predstavilo podjetje Iskraemeco, d. d. s projektom »Zeleni pingvin«. Zeleni pingvin skupnostim prinaša pozitivne okoljske in družbene učinke, združuje pametne tehnologije in igrifikacijo za izgradnjo okoljske in digitalne pismenosti, začenši z mlajšimi generacijami in s postopnim širjenjem na vse starostne skupine, podjetja, mestno infrastrukturo. Projekt je, kot so opredelili na izboru, zanimiv predvsem zato, ker s svojim delovanjem angažira ljudi, da osebno pripomorejo k nižanju ogljičnega odtisa in razvijejo nove navade.

Razglasitev zmagovalcev v posameznih kategorijah bo novembra letos v Portorožu v okviru letne skupščine Evropske komisije za mala in srednje velika podjetja.

(Visited 147 times, 1 visits today)
Close