Skupina Triglav je lani povečala dobiček

4 marca, 2020
Samo Kranjec
Skupina Triglav je lani povečala dobiček

Nerevidirani rezultati Skupine Triglav za leto 2019 kažejo višji dobiček in premijsko rast v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih.

Iz Skupine Triglav sporočajo, da je po nerevidiranih podatkih njihov dobiček pred obdavčitvijo v 2019 znašal 100,9 milijona evrov (indeks 104), obseg zavarovalne premije pa se je povečal za 11 odstotkov na 1.184 milijonov evrov.

Skupina je ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj dosegla rast premije na vseh svojih zavarovalnih trgih in v vseh zavarovalnih segmentih (premoženjska, življenjska s pokojninskimi in zdravstvena zavarovanja). Na področju upravljanja premoženja strank je Triglav za 68 odstotkov povečal obseg sredstev, ki jih upravlja v vzajemnih skladih.

»Skupina, ki je ocenjena z visoko bonitetno oceno »A«, je ob vstopu v 120. leto delovanja z uresničevanjem začrtanih strateških usmeritev ohranila svoj vodilni položaj v regiji,« še pravijo v Triglavu.

 


Nazaj na kategorijo GOSPODARSTVO.

(Visited 20 times, 1 visits today)