3:03 pop GOSPODARSTVO

Prvi ukrep v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 18. februarja 2022, v Uradnem listu in na svoji spletni strani objavila javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Oživljanje gospodarstva

Namen ukrepa je prispevati k zelenemu prehodu, povečevati vlaganja v raziskave in razvoj ter povečati produktivnosti in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. V okviru razpisa bo v sklopu dveh odpiranj na voljo 45 milijonov evrov, višina subvencije za posamezni projekt bo do največ 300.000 eur, spletna aplikacija za oddajo vloge pa se bo odprla čez približno mesec dni.

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. Projekti morajo biti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe, izdelek, proces ali storitev pa mora biti razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Upravičenci za oddajo vlog so konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja. Na voljo bosta dva roka za oddajo vlog, in sicer 17. 5. 2022 in 3. 4. 2023spletna oddaja vlog bo možna čez približno mesec dni. 

Več o javnem razpisu

Več kot 180 milijonov evrov sredstev

Predvidene reforme in naložbe, ki jih bo država izvedla v prihodnjih letih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covid-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod. Trenutno na SPIRIT Slovenija potekajo intenzivne priprave na nove ukrepe v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, kjer ima agencija predvidenih več kot 180 milijonov evrov sredstev za zeleni prehod, digitalizacijo in rast produktivnosti slovenskega gospodarstva. In sicer naj bi v 2022 agencija objavila še naslednje ukrepe: javni razpis Spodbujanje krožnega gospodarstva v MSP (na voljo 12,8 milijona evrov), javni razpis Krožno odkrivanje v startup podjetjih (na voljo 2 milijona evrov), javni razpis DEMO PILOTI III (na voljo 30 milijonov evrov) in javni razpis Investicije za dvig produktivnosti (na voljo 88,5 milijonov evrov).

Več na: www.spiritslovenia.si

(Visited 105 times, 1 visits today)
Close