Podjetja s tujim kapitalom v Sloveniji za leto 2018 napovedujejo rast in širitev poslovanja

7 februarja, 2018
Foto: SPIRIT Slovenija/LV

 

Podjetja v tuji lasti večinoma rastejo hitreje od slovenskega povprečja, tako po prihodkih od prodaje, kot tudi izvozu, številu zaposlenih in dodani vrednosti na zaposlenega.

V zadnjem letu je podjetje s tujim kapitalom v povprečju ustvarilo 3.444 EUR več dodane vrednosti na zaposlenega kot domače podjetje iz iste panoge in z enako produktivnostjo leta 2015, je bilo danes slišati na predstavitvi rezultatov najnovejše raziskave o zaznavah slovenskega poslovnega okolja med tujimi investitorji, ki jo za SPIRIT Slovenija že deseto leto zapored pripravlja Center za mednarodne odnose (CMO) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Kot ključni prednosti Slovenije tuji investitorji še vedno ocenjujejo kakovostne in usposobljene kadre, pri poslovanju v naši državi pa jih najbolj ovirajo visoki stroški dela, rigidna delovna zakonodaja in neučinkovit sodni sistem.

Ob tem je mag. Gorazd Mihelič, direktor SPIRIT Slovenija, izpostavil, da v luči izboljševanja poslovnega okolja tako za domača kot tudi tuja podjetja z letošnjim letom SPIRIT Slovenija pričenja z aktivnostmi projekta SPOT – Slovenska poslovna točka, »težkega« skoraj 12 milijonov EUR, od katerih je 8,6 mio EUR evropskih. »Osnovni namen projekta je povečanje usklajenosti in kakovosti ukrepov ter izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja. S tem se bo povečala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo nastajanje in delovanje podjetij ter povečala mednarodna konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij, ter hkrati povečala tudi privlačnost države za tuje investitorje.”

Raziskava za izboljšanje poslovnega okolja za tuje investitorje

 

Preverjanje zaznav o slovenskem poslovnem okolju med tujimi investitorji je vse od leta 2008 ena od rednih letnih aktivnosti SPIRIT Slovenija. Raziskava že tradicionalno preverja motive, težave in načrte tujih investitorjev pri poslovanju v Sloveniji ter njihovo (ne)zadovoljstvo z obstoječimi podpornimi storitvami ter predstavlja pomembno orodje prilagajanja in načrtovanja storitev agencije glede na spreminjajoče se potrebe podjetij. Cilj raziskave je tako oblikovanje priporočil za izboljšanje poslovnega okolja za tuje investitorje in učinkovitejše privabljanje tujih investicij. Jubilejna 10. raziskava za načrtovanje aktivnosti in ukrepov, usmerjenih k izboljšanju poslovnega okolja v Sloveniji, pa tem vsebinam dodaja tudi analizo dinamike rasti podjetij v tuji lasti na podlagi njihovih finančnih izkazov za zadnjih pet let. Tako za obdobje med letoma 2012 in 2016 proučuje rast prodaje, izvoza, produktivnosti dela in števila zaposlenih v podjetjih s tujim kapitalom in jih primerja z rastjo v ostalih podjetjih v slovenskem podjetniškem sektorju.

Raziskavo za SPIRIT Slovenija vsa leta opravlja Center za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede na Univerzi v Ljubljani, ki je osrednji raziskovalno-analitični center za spremljanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije v Sloveniji. Na anketni vprašalnik v okviru raziskave je leta 2017 odgovorilo 238 podjetij z vsaj 10-odstotnim tujim deležem v kapitalu, kar predstavlja 27,3-odstoten odziv. Anketiranje je potekalo med 30. septembrom in 28. oktobrom 2017, opravljeni pa so bili tudi dodatni informativni razgovori s tujimi investitorji.

 

Vir: SPIRIT Slovenija

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 90 times, 1 visits today)