Po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe smo napredovali za eno mesto

19 junija, 2020
Samo Kranjec

»Evropska komisija je objavila nove vrednosti Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) 2020. Slovenija je napredovala za eno mesto in je med 28 državami uvrščena na 16. mesto, kar je v krovnem razvrščanju nekoliko pod evropskim povprečjem. Nad povprečjem EU pa smo uvrščeni v podkategorijah na področju splošne razširjenosti fiksnih širokopasovnih povezav, pokritosti s fiksnim zelo visoko zmogljivim omrežjem in pokritosti z omrežjem 4G,« poročajo z Ministrstva za javno upravo.

 

V Poročilu DESI 2020 za Slovenijo je vključen tudi povzetek ukrepov, ki smo jih sprejeli v času epidemije COVID-19, in za katere Evropska komisija ocenjuje, da dobro napredujemo. Poročilo DESI 2020 kaže, da smo na področju povezljivosti umeščeni nekoliko nad evropskim povprečjem, gledano v celoti pa smo napredovali počasneje od evropskega povprečja. 

 

Imamo precej močnih področij

Glede integracije digitalne tehnologije smo s 15. mestom zelo blizu evropskega povprečja, kar kaže na to, da tudi slovenska podjetja vse bolj izkoriščajo napredne tehnologije in jih tudi uvajajo v svoje procese. »Digitalna preobrazba dobro napreduje v avtomobilskem sektorju, e-trgovanju, turizmu, inovacijah v sestavljenih materialih in podjetjih, vključenih v tuje vrednostne verige. Slovenija je močna na področjih, kot so robotika, finančna tehnologija, kibernetska varnost in umetna inteligenca. Na področju umetne inteligence pripravljamo nacionalni program, ki bo usmeril nadaljnji razvoj na tem področju, v pripravi pa imamo tudi ukrep, namenjen spodbujanju vzpostavitve pametnih mest in skupnosti,« razlagajo na Ministrstvu.

Na področju uporabe digitalnih javnih storitev smo s 17. mestom napredovali za eno mesto, v skupnem seštevku pa smo še vedno pod evropskim povprečjem. »Zelo uspešni smo pri kazalniku odprtih podatkov, kjer smo se uvrstili na odlično 10. mesto, napredovali smo tudi pri kazalniku spletno opravljanje storitev in smo zdaj nad povprečjem EU, uporaba elektronskih javnih storitev pa je v Sloveniji še vedno precej pod povprečjem. Predvidevamo, da se bo v prihodnjih letih uporaba dvignila z načrtovano uvedbo elektronske osebne izkaznice. Kot primer dobre prakse s potencialno visokimi prihranki je izpostavljena rešitev elektronskih bolniških listov e-BOL, kar kaže na to, da je potrebno še okrepiti razvoj uporabniku prijaznih elektronskih storitev med institucijami ter spodbujati njihovo vidnost in uporabo.« 

 

Epidemija razkrila razlike med mestom in podeželjem

Slovenija se sooča z digitalno vrzeljo med urbanimi in podeželskimi območji v pokritosti s fiksnimi omrežji naslednje generacije, znatno pa se razlikuje tudi delež optičnih povezav, kar se je še posebej pokazalo pri delu na daljavo v času epidemije. »Sicer večji operaterji še vedno vlagajo v omrežja visoke zmogljivosti, priporočilo Evropske komisije pa gre v smeri povečanega vlaganja v javno financirane projekte in aktivno povezovanje deležnikov. Dodelitev pionirskih frekvenčnih pasov 5G (oziroma enega od njih) je preložena, zato je v poročilu indikator pripravljenosti na 5G pri 0 %, kar negativno vpliva na razvrstitev države v povezljivosti. Uvrstitev bi lahko izboljšali preko dodatnega vlaganja v razvoj fiksnih omrežij visoke hitrosti, kar bi nas umestilo višje od evropskega povprečja. Trenutno  na tem področju izvajamo ukrep namenjen vzpostaviti ustrezne infrastrukture – GOŠO 4,« razlagajo na Ministrstvu.

Na področju človeškega kapitala ohranjamo 15. mesto. Delež strokovnjakov na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije je sicer nekoliko nad evropskim povprečjem, zaostajamo pa predvsem pri osnovnih in  bolj zahtevnih digitalnih spretnostnih in znanjih.

 

Šepamo pri uporabi internetnih storitev

Še vedno pa smo precej pod evropskim povprečjem pri uporabi internetnih storitev. »Višji od evropskega povprečja je delež oseb, ki še nikoli niso uporabljale interneta, nižji pa delež uporabnikov interneta ter delež uporabnikov spletnih tečajev, spletnega bančništva in spletnega nakupovanja. Podatki kažejo predvsem na potrebo po večjem ozaveščanju o naprednih digitalnih tehnologijah za posameznika. V pripravi imamo ukrep za povečanje zavedanja pomembnosti tega področja in ozaveščanje pri kategorijah prebivalcev, ki internetnih storitev (še) ne uporabljajo,« še pravijo na Ministrstvu.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 20 times, 1 visits today)