Plače v aprilu višje kot v marcu

17 junija, 2020
Andreja Šalamun

Povprečna bruto plača za letošnji april je znašala 1.937,21 evrov in je bila nominalno za 10,2 odstotka, realno pa za 11,2 odstotka višja od bruto plače za marec 2020, ugotavljajo na Statističnem uradu Republike Slovenije. Povprečna neto plača za april 2020 pa je znašala 1.266,13 evrov in je bila nominalno za 10,5 odstotka, realno pa za 11,5 odstotka višja od neto plače za marec 2020.

»Zvišanje povprečne plače je bilo v precejšnji meri posledica sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19, predvsem izplačil kriznega dodatka v skladu z interventnim zakonom in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami za opravljeno delo v celotnem aprilu 2020,« pojasnijo statistiki. Dodajo, da je bila poleg tega v aprilu 2020 večina zaposlenih oseb, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo, napotena na začasno čakanje na delo za cel mesec (v marcu 2020 pa le drugo polovico meseca), zaradi česar se je znižalo število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v breme (iz sredstev) delodajalca, in zvišala povprečna bruto in neto plača v primerjavi s plačo za marec 2020.

V javnem sektorju višja za skoraj 11 odstotkov, v zasebnem za slabih devet

Povprečna plača za letošnji april je bila sicer tako v javnem kot zasebnem sektorju višja od plače za marec. V javnem sektorju se je povprečna bruto plača za april 2020 v primerjavi s plačo za marec 2020 zvišala za 10,9 odstotka (v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 13,9 odstotka), v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 8,6 odstotka.

Največje zvišanje v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo

Evropska komisija bo državam pomagala z instrumentom SURE, sredstvi skladov in proračunomKot ugotavljajo na nacionalnem statističnem uradu, je bilo zvišanje povprečne bruto plače za april 2020 glede na marec 2020 najopaznejše v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo. Tako je povprečna bruto plača v tej dejavnosti v aprilu znašala 2.714,32 evrov in se je v primerjavi z marčevsko povišala za skoraj 28 odstotkov.

Za več kot 20 odstotkov se je povprečna bruto plača za april 2020 (glede na povprečno bruto plačo za marec 2020) zvišala še v dejavnosti gostinstvo (za 24,2 odstotka) in v drugih dejavnostih (za 20,5 odstotka).

Na statističnem uradu pravijo, da bi se povprečna bruto plača za letošnji april, če bi jo izračunali glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb), glede na bruto plačo za marec 2020 zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo za 30,5 odstortka, v dejavnosti gostinstvo za osem odstotkov, v drugih dejavnostih pa za 11,1 odstotka.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 57 times, 2 visits today)