Petrol preklical skupščino, prodaja upada 

4 aprila, 2020
Andreja Šalamun
Petrol preklical skupščino, prodaja upada

V skupini Petrol pravijo, da je prodaja na nekaterih bencinskih servisih v Sloveniji upadla tudi za več kot polovico, čeprav oskrba z energenti poteka nemoteno. Zaradi pandemije so pripravili več scenarijev, v primeru zaostritve razmer pa imajo družbe skupine Petrol pripravljene tudi akcijske načrte, s katerimi bodo zagotovile nemoteno oskrbo z energenti. Ne morejo pa napovedati, kako bo pandemija vplivala na njihove poslovne rezultate. Za ta mesec napovedano skupščino so preklicali.

 

Potem, ko je poslovanje na vseh trgih, kjer posluje Petrol, v januarju in februarju potekalo nemoteno, so se marca zaradi pojava novega koronavirusa in pandemije, ki jo je povzročil, razmere zelo zaostrile, je razvidno iz objave na spletnih straneh Ljubljanske borze. Zaradi tega so v Petrolu ustanovili koordinacijski tim, ki pripravlja ustrezne ukrepe na ravni poslovanja in organizacije dela.

V Petrolu pravijo, da poslujejo v dveh zelo konkurenčnih panogah: energetiki in trgovini in da bo pandemija vplivala na vse dejavnike, ki vplivajo na ti dve panogi. To se bo odrazilo v padcu gospodarske rasti, nižji potrošnji in proizvodnji. Cene nafte so zaradi nižjega povpraševanja že precej padle.

 

Ciljev najverjetneje ne bodo dosegli 

Kot navajajo, so si za leto 2020 zastavili ambiciozne cilje, vendar pa naravne nesreče takih razsežnosti niso predvideli, zato obstaja velika verjetnost, da skupina Petrol letos ne bo dosegla načrtovanih rezultatov poslovanja. Pravijo, da so zaradi pojava pandemije pripravili več scenarijev razvoja dogodkov, »vendar pa ob velikem številu neznank, tako glede trajanja pandemije kot dejanskega vpliva na gospodarstvo, natančnejših napovedi vplivov pandemije na poslovanje za leto 2020 še ni mogoče pripraviti«. Povedo, da se na vseh trgih, kjer poslujejo, soočajo z upadom prodaje, in sicer tako naftnih derivatov kot trgovskega blaga. »Z največjim upadom prodaje se soočamo v Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta tudi največja trga. Na nekaterih bencinskih servisih v Sloveniji je upad prodaje v času trajanja od razglašene pandemije dalje tudi več kot 50-odstoten,« pravijo. 

 

Naložbe omejili na najnujnejše 

Poudarjajo, da so se na krizo odzvali celostno. »Takoj so stekli vsi ukrepi za zagotavljanje zadostne likvidnosti. Zaradi zaostrenih razmer smo takoj pristopili k stroškovni racionalizaciji in še bolj doslednemu obvladovanju stroškov. Naložbe za leto 2020 smo omejili na najnujnejše, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega in varnega poslovanja,« naštejejo in dodajo, da so posebno pozornost namenili upravljanju s kadri, predvsem zagotavljanju zadostnega števila zaposlenih na prodajnih mestih. Ostali zaposleni, kjer je le mogoče, delo opravljajo od doma, zaradi zmanjšanega obsega poslovanja pa so del zaposlenih začasno napotili na čakanje na delo.

Vse bencinske servise so opremili z zaščitnimi pregradami na blagajnah, zaposleni, ki delajo na prodajnih mestih, so opremljeni z zaščitno opremo, določene storitve (Fresh program, avtopralnice), kjer obstajajo večje možnosti za prenos okužb, so začasno opustili, pri vstopu v prodajno mesto skrbijo tudi za priporočeno število obiskovalcev, ki se lahko hkrati zadržujejo v trgovini. Spodbujajo uporabo aplikacij Na poti in mBills, ki omogočajo brezstično plačevanje, izdelke iz Petrolove spletne trgovine dostavijo tudi na dom. »Z začasnim umikom sveže priprave živil, ki jih v Petrolu nudimo v Fresh kotičkih, so nastali viški hrane, ki smo jih podarili humanitarnim organizacijam po Sloveniji,« povedo v Petrolu in dodajo, da so že ob pojavu gospodarske krize leta 2008 dokazali, da so poslovanje sposobni izvajati tudi v zelo zaostrenih razmerah.

 

Odpovedali so se delu plačila, preklicali skupščino

V Petrolu pravijo, da je bila skupina pred pojavom pandemije v zelo dobri poslovno-finančni kondiciji. »Nizka zadolženost, dobra likvidnost, obvladovanje poslovnih procesov od nabave in logistike do prodaje ter zavzeti zaposleni nas potrjujejo v prepričanju, da bomo tudi v teh razmerah sledili svojemu poslanstvu – celoviti oskrbi z energenti,« pravijo. Dodajo, da so člani nadzornega sveta družbe Petrol d. d. soglasno sprejeli odločitev, da se odpovedo 30 odstotkom svojih prejemkov iz naslova dela v nadzornem svetu in njegovih komisijah od 1. marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija na območju Slovenije preklicana.

Uprava Petrola pa je sporočila tudi, da preklicuje skupščino družbe, ki je bila napovedana za 23. april. Skupščino so preklicali zaradi upoštevanja odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, novo bodo sklicali takoj po prenehanju teh omejitev. Sredi marca so sicer najavili, da se njihovim delničarjem letos obeta rekordna dividenda v višini 22 evrov. 

 


Nazaj na kategorijo GOSPODARSTVO.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 101 times, 1 visits today)