Okrevanje gospodarstva: Marsikdo se boji zelene preobrazbe?

18 februarja, 2021
Andreja Šalamun

»Pandemija je preobrazbi celotnega gospodarstva zagotovo dala velik pospešek,« meni Ana Struna Bregar, direktorica Centra energetsko učinkovitih rešitev (CER). »Marsikdo se boji zelene preobrazbe, vendar sprememb ne moremo ustaviti in lažje bo tistim, ki jih bodo izvedli čim prej. Slovenija bi lahko bila pri preobrazbi vodilna, pilotna in vzorčna,« je prepričana sogovornica. 

V CER so gospodarske in finančne voditelje ter druge deležnike pozvali k nacionalnemu zavezništvu za zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo, načrt za oživitev gospodarstva pa mora biti po njihovem mnenju oblikovan tako, da bo hkrati reševal tudi globalni izziv podnebnih sprememb. Izjemna priložnost, ki lahko zagotovi okrevanje v smeri zelenega, krožnega, vzdržnega gospodarstva in s tem trajnostne družbe, se jim zdi kombinacija pristopov »od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol«. Pozivajo, naj se ohranijo predvidene obsežne naložbe v zelenem dogovoru, ki naj sprožijo nov ekonomski model tudi na nacionalni ravni, vendar mora biti ta prožnejši, odpornejši in bolj suveren. »Podpirati mora prehod iz sedanjih netrajnostnih vzorcev v gospodarske dejavnosti, ki bodo ustvarjale delovna mesta z dodano vrednostjo. Temeljiti mora na zelenih in krožnih načelih ter na digitalizaciji. Finančni tokovi morajo biti usmerjeni v zelene naložbe, ne pa podpirati visokoogljičnih investicij,« našteje sogovornica.

Prepričana je, da nam novega gospodarskega modela ni treba ustvariti od začetka. »Številna orodja in tehnologije že imamo. V zadnjem desetletju pa smo dosegli pomemben napredek v številnih sektorjih na področju razvoja novih tehnologij in vrednostnih verig ter na področju zmanjšanja rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti,« še doda.

 

Članek je v celoti objavljen v reviji Eko dežela Okolje 2020.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 88 times, 1 visits today)