Objavljen seznam dobrih praks za blaženje posledic koronavirusa

15 julija, 2020
Samo Kranjec

Seznam je plod dogovora med finančnim sektorjem ter potrošniškimi in podjetniškimi organizacijami v EU. Konkretno določa, kako lahko različni udeleženci na trgu med krizo podpirajo ljudi in podjetja.

 

Nedavno objavljene dobre prakse zajemajo različna vprašanja, med drugim:

  • moratorije na plačila posojil za potrošnike in podjetja ter prispevkov za socialno varnost: s takimi ukrepi se lahko osebam in subjektom v finančnih težavah pomaga z odlogi plačil;
  • omogočanje varnejšega brezgotovinskega plačevanja ob zagotavljanju možnosti gotovinskega plačevanja za tiste, ki ga potrebujejo;
  • zagotovitev, da se posojila, namenjena blaženju posledic koronavirusa, odobrijo hitro ter ob poštenih stroških in obrestih;
  • čim hitrejšo obdelavo in izplačilo zakonitih zavarovalnih zahtevkov.

 

Izvršni podpredsednik za gospodarstvo za ljudi Valdis Dombrovskis je ob tem dejal: ƒ„Zdaj je naš cilj zagotoviti, da viri likvidnosti ostanejo razpoložljivi ter da bodo potrošniki in zlasti mala podjetja deležni podpore, ki jo potrebujejo. Zelo sem zadovoljen z obsežnim dialogom z evropskim finančnim sektorjem ter predstavniki podjetij in potrošnikov. Izid te plodne razprave je nedavno objavljeni seznam dobrih praks. Vse, ki jih to vprašanje zadeva, vabim, naj to dragoceno orodje izkoristijo v celoti. Septembra bomo pregledali stanje in nadaljevali z razpravo o tem, kako v okviru okrevanja čim bolje zagotoviti neprekinjen tok posojil.“

 

Seznam na osnovi široke razprave

»Seznam dobrih praks sledi dvema okroglima mizama, ki ju je omogočila Komisija in pri katerih so sodelovali predstavniki potrošnikov in podjetij, evropske banke, drugi posojilodajalci in zavarovalniški sektor. Razpravi sta del širših prizadevanj Komisije za boljše financiranje realnega gospodarstva. V ta namen je aprila sprejela bančni sveženj. Komisija bo septembra organizirala še eno okroglo mizo za pregled napredka. Prav tako bo nadaljevala dialog z deležniki, da bi podprla posojanje med okrevanjem. Vse udeležence spodbuja, naj te dobre prakse upoštevajo,« razlagajo na Evropski komisiji.

Objavljeno besedilo, o katerem so se dogovorili vsi udeleženci okroglih miz, vključuje:

  • dobre prakse za banke in nebančne posojilodajalce, ki posojajo potrošnikom,
  • dobre prakse za banke in nebančne posojilodajalce, ki posojajo podjetjem,
  • dobre prakse za zavarovatelje.

Seznam dobrih praks je objavljen na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 27 times, 1 visits today)