Lanski BDP višji od predlanskega za 2,4 odstotka

2 marca, 2020
Andreja Šalamun
Lanski BDP višji od predlanskega

Bruto domači proizvod (BDP) se je v zadnjem četrtletju lanskega leta zvišal za 1,7 odstotka, v celem letu 2019 pa za 2,4 odstotka, kažejo podatki Statističnega urada. Po prvi oceni je BDP v tekočih cenah v letu 2019 znašal 48.007 milijonov evrov. Statistiki ugotavljajo, da je bilo umirjanje gospodarske aktivnosti v zadnjem četrtletju lanskega leta izrazitejše kot v prejšnjih četrtletjih in da so umirjanje ali celo upad zaznali v najpomembnejših komponentah BDP.

Zunanje povpraševanje je v letu 2019 pomembno prispevalo h gospodarski rasti, čeprav je bila rast izvoza manj izrazita kot v letih 2017 in 2018; izvoz se je v letu 2019 povečal za 4,4 odstotka, v letu 2018 pa za 6,1 odstotka. Tudi povečanje domačega trošenja je bilo lani zmernejše kot v letu 2018;  v 2019 se je povečalo za 2,1 odstotka, v letu 2018 pa za 4,3 odstotka, kar je bilo največ po letu 2007. Tudi bruto investicije v osnovna sredstva so se lani povečale po precej nižji stopnji kot v letu 2018, in sicer za 3,2 odstotka, v letu 2018 pa za 9,1 odstotka. Izdatki za končno potrošnjo so se v letu 2019 povečali za 2,4 odstotka, kar je tudi nekoliko nižja rast kot v letu 2018, ko je znašala 2,9 odstotka.

Skupna zaposlenost je v letu 2019 znašala 1.045.000 oseb, kar je največ od leta 1995, odkar so na voljo podatki. Glede na leto 2018 se je povečala za 24.000 oseb ali za 2,4 odstotka.

V zadnjem četrtletju večji izvoz

V zadnjem četrtletju leta 2019 se je izvoz v primerjavi z istim četrtletjem leta 2018 povečal za 0,9 odstotka. »To je bila ena izmed najnižjih rasti izvoza od začetka leta 2010, odkar je izvoz naraščal (z izjemo drugega četrtletja 2012),« pravijo statistiki.

Uvoz pa je v zadnjem četrtletju 2019 glede na isto obdobje leta 2018 upadel za 0,8 odstotka. »Tudi uvoz se je pred tem povečeval skozi daljše obdobje, in sicer vse od drugega četrtletja 2013. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil v zadnjem četrtletju 2019 pozitiven; znašal je 1,3 odstotne točke,« navajajo na nacionalnem statističnem uradu.

Večja tudi domača potrošnja

V zadnjem četrtletju leta 2019 se je domače trošenje povečalo za 0,4 odstotka, na kar je vplivala razmeroma nizka rast končnega trošenja in bruto investicij. Na uradu pojasnjujejo, da sta najpomembnejši komponenti domačega trošenja končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. »Končna potrošnja gospodinjstev se je v zadnjem četrtletju 2019 povečala za 1,2 odstotka, kar je manjše povečanje kot v prejšnjih četrtletjih leta 2019, ko je znašalo med 2,5 in 3,8 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 4,5 odstotka, na kar je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev,« kažejo podatki.

 

(Visited 30 times, 1 visits today)