Komisija dala zeleno luč slovenski shemi za podporo podjetjem

10 julija, 2020
Samo Kranjec

Evropska komisija je odobrila 222 milijonov evrov vredno slovensko shemo za podporo podjetjem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa.

 

»Shema je bila odobrena v skladu z začasnim okvirom za ukrepe državne pomoči. V okviru sheme, ki se sofinancira iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, bo javna podpora zagotovljena s subvencioniranimi obrestnimi merami ali posojili in bo na voljo vsem podjetjem. Ukrep bo upravljala Slovenska izvozna in razvojna banka (SID), ki deluje v imenu in za račun Republike Slovenije,« poročajo s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

 

Lažji dostop do finančnih sredstev

Ukrep je namenjen izboljšanju dostopa do zunanjega financiranja za podjetja v stiski, kar jim bo omogočilo, da nadaljujejo svoje dejavnosti v času in po zaključku koronavirusa. Komisija je ugotovila, da je slovenski ukrep v skladu s pogoji iz začasnega okvira. Zapadlost posojil je namreč časovno omejena; znesek posojil je časovno omejen in ustreza ravni, predvideni v začasnem okviru. Posojila se nanašajo na nove naložbe in nove potrebe po obratnih sredstvih, slovenski organi pa so uvedli zaščitne ukrepe, ki se bodo izvajali s formalnimi zavezami sodelujočih finančnih posrednikov in bodo zagotovili, da se pomoč dejansko prenese na končne upravičence.

»Komisija zato ugotavlja, da je shema potrebna, primerna in sorazmerna za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107(3)(b) PDEU in pogoji, določenimi v začasnem okviru. Na tej podlagi je Komisija odobrila ukrepe v skladu s pravili EU o državni pomoči,« pravijo na Predstavništvu.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 51 times, 1 visits today)