Sejem AGRA: Ekološko kmetijstvo!

24 avgusta, 2018

Eno od težišč letošnjega, 56. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA je tudi ekološko kmetijstvo.

Država partnerica Makedonija z eko kmetijstvom

Makedonija bo med drugim predstavila svoje raznovrstne mlečne izdelke, različne vrste žganj, žit, zelenjave in drugih kmetijskih  pridelkov in izdelkov s poudarkom na 100% ekološki pridelavi. Ekološko pridelavo v Makedoniji namreč podpirajo tako ugodno okolje, izkušnje in strokovno znanje, kot tudi spodbudna kmetijska politika, ki podpira največje ekološko kmetijstvo v jugovzhodni Evropi. Ekološko kmetovanje v makedonskem sektorju je bilo uvedeno leta 1997 do danes pa število certificiranih ekoloških izvajalcev stabilno raste vse do sedanjih 533 ekoloških pridelovalcev in 3240 hektarjev ekološko certificiranih zemljišč v skladu z zakonodajo EU.

sweet-peppers-499075_640

Kot poglavitne ekološke kulture bo Makedonija na sejmu AGRA predstavila izdelke živilske predelave, konzervirano sadje in zelenjavo, ajvar, lutenico, vino, organske žitarice, krmne rastline, pa tudi izdelke iz ekološke vzreje, predvsem ovčarstva in čebelarstva.

 

Permakultura

Prvi stik permakulture s Pomurskim sejmom je bil leta 2013, v iz Švice financiranem projektu Od semena do krožnika. Biodinamiki Pomurja so vodili dvoletno prizadevanje za oživljanje semenenja vrtnin, k načrtovanju vrta pa so povabili lokalnega permakulturnega načrtovalca Tomislava Gjerkeša. Hitro se je pokazala potreba po zatočišču in kuhinji na vrtnarskih delavnicah, kar je vodilo k postavitvi s slamo krite hiške iz slamnatih bal s pomočjo financiranja LAS Prlekija. V bližini hiške se je še posadila združba visokodebelnih avtohtonih sort jabolk in uredila njiva za prikaz ekološke pridelave hrane  na večjih površinah.

orchard-1872997_640

Permakulturni vrt sedaj upravlja slovenska ekološka semenarna AMARANT po biodinamični metodi. Sejemsko njivo Zeleni dragulji narave upravlja Inštitut za pivovarstvo in hmeljarstvo iz Žalca. V času Agre  pa pri slamnati hiški Društvo za permakulturo Slovenije že tretjo leto pripravlja obsežen program drugačnih pristopov s številnimi delavnicami o naravni gradnji, regenerativnem kmetijstvu, ekološki pridelavi semen, sadjarstvu, vrtnarskem orodju ter permakulturi. V osnovi je permakultura orodje celostnega načrtovanja, kjer se inteligenca narave vključuje v človeško okolje. Poleg pridelovanja hrane, ki ugodno vpliva na kvaliteto tal, vode in zraka, se na AGRI predstavlja še z naravno gradnjo.

Delavnica Permkulturni vrt na AGRA 2017
Delavnica Permkulturni vrt na AGRA 2017

Naravna gradnja

 • Celotna sobota bo namenjena predavanjem in delavnicam o gradnji bivališč iz naravnih in lokalnih materialov, ki dosegajo in presegajo standarde sodobne gradnje.
 • V nedeljo bo v ospredju regenerativno kmetijstvo. Kmetijstvo, kjer tla izboljšujemo ter hkrati dosegamo ekonomsko uspešnost kmetovanja. Predstavljena bo ohranitvena obdelava tal na velikih površinah in uspešni majhni kmetiji na področju zelenjadarstva in živinoreje. To so pristopi primerni za hribovite kmetije ter za mlade kmete, ki želijo več kot običajno.
 • Ponedeljek bo posvečen pridelavi semen. Od možnosti za pridelovalce, do medresorskega srečanja, do predstavitve aplikacije za izmenjavo semen.
 • V torek bo prikaz letne rezi visokodebelnega sadovnjaka poleg hiške. Obiskovalci se bodo lahko udeležili delavnice, na kateri bodo vadili cepljenje z okulacijo in v razkol,  poglobljeno pa bodo predstavljene stare sorte slovenskih jabolk.
 • V sredo bo čas za Kung fu motiko, ali kako pravilno uporabljati ročno orodje, da si z delom ne povzročamo telesnih težav. Predstavljena  bodo v Sloveniji na novo razvita vrtnarska orodja.
 • Zadnji dan sejma bo na sporedu vrt brez prekopavanja ali kako uspešno spremeniti celoten koncept vrtnarjenja, da se izognemo težaškemu ter življenju v tleh neprijaznemu prekopavanju.

Poleg zanimivih permakulturnih delavnic bodo ob slamnati hiške predstavljeni štirje osnovni tipi kompostiranja ter kompostno stranišče, domača pridelava ter uporaba biooglja, v poznih popoldanskih uricah pa bodo vsak dan brezplačne svetovalne urice permakulturnega načrtovanja.

Ogledni nasad Zeleni dragulji narave

Na oglednem nasadu Zeleni dragulji narave, ki je plod sodelovanja Ekoci – civilne iniciative Slovenije,  Društva za permakulturo Slovenije, IHPS Žalec in Pomurskega sejma,  si bodo lahko obiskovalci sejma AGRA ogledali zanimive  sonaravne rešitve  za pridelavo hrane v času podnebnih sprememb.  Za mlade kmetovalce, ki jim je sejem letos še posebej posvečen,  za vrtičkarje in vse tiste,  ki jih zanima sodoben način sobivanja z naravo, bo nadvse zanimivo, kako  v samooskrbnem krogu preživetja uspevajo stare, ohranjene sorte slovenskih kmetijskih in vrtnih rastlin, poljščine, stare sorte žit, medovite rastline in travinje. Poligon Zeleni dragulji narave pa daje letos še poseben poudarek in namenom uporabe lanu, 14 sortam  industrijske konoplje ter  zdravilnim rastlinam. Namen poligona je tudi preizkus, katere sorte konoplje so najprimernejše za gojenje v Sloveniji (razpis MKGP). Zasnova gredice v obliki spirale omogoča prikaz sonaravnih rešitev vključno z upoštevanjem permakulturnih načel, vetrnih zaščit, zastiranja, namakanja in naravnega plemenitenja tal z zoolitom. Prikazane so uporaba avtohtonih domačih sort poljščin, stare prakse pridelave, kar ima  poseben  pomen prav v času podnebnih sprememb.

Foto: Pomurski sejem
Foto: Pomurski sejem

Ogledni nasad Zeleni dragulji narave  nadgrajuje tekmovanje v izdelavi oblačil iz konoplje, lanu in volne Ekoci Green design ki daje navdih in ustvarjalen zagon za nove inovativne tekstilne panoge na znanstveni osnovi. Natečaj je namenjen iskanju in razvoju novih ustvarjalnih in gospodarskih priložnosti ob podpori stroke, ki zaznava potrebe okolja na lokalnem, državnem in svetovnem nivoju in se zaveda učinkov našega delovanja v globalnem svetu.

 • Nagrajenci bodo na sejmu razglašeni v četrtek, 30. avgusta.
 • Vse dni bodo na sporedu izmenjevalnice semen, predstavitve permakulture vetrne zaščite ter kapljičnega namakanja. V soboto bodo po odprtju poligona ob 11.00 uri sledile strokovne predstavitve permakulturne  – sonaravne zasnove, ob 13.00 uri nasveti, kako za zdravo rast rastlin zagotoviti zdravo zemljo. Od 11.00 do 16.00 ure bodo potekali prikazi pridelave od lanu do platna pod taktirko in s kolovrati Društva Destrnik.
 • V nedeljo bo ob 10.00 uri Inštitut za pivovarstvo in hmeljarstvo predstavljal, kako do znanja preko delovanje javne službe  za zelišča in genske banke zdravilnih in aromatičnih rastlin ter hmelja. Ob 10.30 uri bodo pojasnili, kako zasaditi grede z zelišči  za kulinariko, zdravje in medonosne rastline.
 • V ponedeljek bodo ob 12.00 uri predstavili, kakšen je vpliv zeolitov na preprečevanje izpiranja hranljivih snovi v podtalnico. Ob 13.00 uri bo društvo Ajda Štajerska predstavilo biodinamične preparate kot naravno pomoč rastlinam.
 • Torek prinaša ob 12.00 uri nasvete Montane za bogatenje tal z dragocenimi minerali in mikroorganizmi. Ob 13.00 bodo lahko obiskovalci spoznavali rastline, ki so si na vrtu dobri sosedje, Ajda Štajerska pa jih bo obdarovala tudi s semeni medovitih rastlin v podporo svetovnemu dnevu čebel. Ob 15.00 uri bo moč izvedeti, zakaj permakultura veleva, da  tla ne smejo biti gola.
 • Sreda prinaša ob 10.00 delavnico z zasaditvijo tematskih gred z zelišči. Ob 11.00 uri predstavitev starih poljščin, ki pomenijo samooskrbo v vseh letnih časih. Ob 13.00 uri bo predstavitev oroševanja proti pozebi. Ob 15.00 uri sledi prikaz Sovena, kako s konopljino zastirko pomagamo rastlinam.
 • V četrtek bodo celodnevne vodene oglede popestrile predstavitve različnih sort lanu za tekstil, pomena zeolitov v ekologiji in pravilnega namakanja zemlje.

Eko predavanja

27. avgusta bo ob 10.30 predavanje: Ekološka živila v gastronomiji – prispevek k dvigu kakovosti in varovanju okolja. Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline.

30. avgusta bo ob 12.00 posvet: Zelena javna naročila ekološke hrane v javnih zavodih. Organizator: Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije.

 

Vir: Pomurski sejem

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 122 times, 2 visits today)