Denarja za raziskave in razvoj vse več, a še vedno premalo

3 marca, 2020
Andreja Šalamun
denarja za raziskave in razvoj še vedno premalo

Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj oz. za raziskovalno razvojno dejavnost (BIRR) so v Sloveniji v letu 2018 znašali 892,7 milijona evrov, kar je 11,3 odstotka več kot v letu 2017, kažejo podatki nacionalnega statističnega urada. Kljub temu se Slovenija v zadnjih petih letih oddaljuje od barcelonskega cilja, ki predvideva povečanje vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost (RRD) do leta 2020 na najmanj 3 odstotke BDP. Temu cilju se je naša država najbolj približala v letu 2013, in sicer z 2,6 odstotka BDP, v letu 2018 pa so vlaganja v RRD obsegala dva odstotka BDP.

Kot ugotavljajo statistiki, je RRD v Sloveniji tako z vidika izvajanja kot z vidika financiranja skoncentrirana v poslovnem sektorju. »V letu 2018 so izdatki tega sektorja za RRD predstavljali 74,2 odstotka BIRR ali 1,4 odstotka BDP, njegov finančni prispevek za RRD pa 62,6 odstotka BIRR ali 1,2 odstotka BDP,« pravijo in dodajo, da največ sredstev za izvajanje RRD v poslovnem sektorju porabijo predelovalne dejavnosti. V letu 2018 so za RRD porabile 488,6 milijona evrov, kar je skoraj tri četrtine (73,8 odstotka) notranjih izdatkov za RRD v poslovnem sektorju, in predstavlja 54,7 odstotka BIRR ali 1,1 odstotka BDP.

Raziskovalci vse bolj obremenjeni

V izvajanje raziskovalno razvojne dejavnosti v Sloveniji je bilo v letu 2018 vključenih 23.633 oseb, kar je 7,5 odstotka več kot v letu 2017. Med njimi je bilo dobrih 65 odstotkov raziskovalcev. Kot ugotavljajo na statističnem uradu, je bila delovna obremenitev osebja v RRD v letu 2018 enakovredna delu 15.686 oseb s polnim delovnim časom, kar je 6,6 odstotka več kot v letu 2017. »Skoraj dve tretjini (64,2 odstotka) te obremenitve so v letu 2018 opravili raziskovalci,« pravijo na uradu in dodajo, da se je v primerjavi z letom 2017 delovna obremenitev osebja v RRD v letu 2018 povečala v vseh poklicnih skupinah, najizraziteje med raziskovalci (za 8,2 odstotka), med drugim podpornim osebjem se je povečala za 6,3 odstotka, med tehničnim osebjem pa za 2,7 odstotka.

(Visited 15 times, 1 visits today)