8:35 dop GOSPODARSTVO

Amarant – slovenska ekološka semenarska hiša

Blagovna znamka Amarant je letos aprila praznovala 10. obletnico obstoja. Toliko časa že organizira slovensko pridelavo ekoloških semen v sodelovanju z ekološkimi kmetijami po celi Sloveniji. Je prva in zaenkrat edina slovenska ekološka semenarska hiša. Prav tako trenutno edina, ki ekološko seme za prodajo prideluje v Sloveniji.

Foto: Amarant

Foto: Amarant

“V teh 10 letih se je sicer trend obrnil v prid tako lokalni, kot tudi ekološki pridelavi, vendar pri povprečnemu kupcu še vedno prevladuje cena kot glavni kriterij – žal na račun tega velikokrat trpi tudi kakovost proizvoda,” Daniela Perdih, abs. živilstva in prehrane, ki vodi linijo semen za kaljenje ter prodajo pri Amarant kooperativi, odgovori na vprašanje, kako se je razvijal trg v tem času.

Semenski posevki (foto: Amarant)

Semenski posevki (foto: Amarant)

Samooskrbo podpiramo, a le z besedami, ne z nakupi

Opažajo, da je veliko potrošnikov, ki samooskrbo, lokalno in ekološko pridelavo podpirajo samo z besedami in ne tudi z nakupi. “Marsikdo nakup konvencionalnih semen upravičuje z mislijo, da bo tako ali tako na svojem vrtu prideloval zelenjavo na ekološki način in da se tako ali tako na pridelku ne bo poznalo ali so semena ekološka ali ne. Vendar pa bi se kupec moral zavedati dve stvari – prva je ta, da so semena, ki so že več generacij pridelana na ekološki način, bolj odporna, kot tista, ki so bila zaščitena s kemičnimi sredstvi; druga pa je ta, da z nakupom konvencionalnega izdelka – pa naj bo to živilo, seme, sadika ali kaj drugega – podpremo nekoga, ki nekje na svojih pridelkih in na zemlji, v kateri rastejo, uporablja sredstva, ki se jih v ekološki pridelavi ne uporablja,” poudari sogovornica iz Amaranta.

“Dokler kupci semen ne vidijo dlje od svojega vrta, ne bomo mogli rešiti problema z ostanki pesticidov v podtalnici, iztrošeno zemljo in ostalimi posledicami konvencionalnega kmetijstva.”
(Daniela Perdih, Amarant)

400 različnih sort semen

Glavno poslanstvo semenarske hiše Amarant je pridelava kakovostnega semena na slovenskih tleh, odkrivanje in vzdrževanje avtohtonih slovenskih sort, ki so prilagojene na naše podnebne razmere in so primerne za ekološko pridelavo, saj so utrjene in lahko kljubujejo težavam, kot so nekatere bolezni, mraz, suša itd. brez umetnih pripravkov in pomagal. Poleg pridelave semen se ukvarja z vzdrževanjem in selekcijo slovenskih avtohtonih sort, vzgojo sadik in tehnično pomočjo kmetom – kooperantom, ki pridelujejo seme, ki se kasneje prodaja pod blagovno znamko Amarant.

Foto: Amarant

Foto: Amarant

“V našem spektru je cca. 400 različnih sort semen. Približno 70 jih je trenutno iz slovenske pridelave, ostala pa so iz bližnjih evropskih držav: iz Avstrije, Nemčije, Švice, Italije,” povedo v Amarantu in poudarijo, da organizacija semenarske hiše ni enostavna. “Ni dovolj, da pridelaš nekaj semena, mora biti pridelano, pakirano, označeno in trženo v skladu z zakoni in direktivami s področja semenarstva. Tako za pridelavo, kot tudi za trženje je potrebno biti vpisan v register, na podlagi katerega smo podvrženi raznim rednim in izrednim kontrolam in vzorčenjem. Birokratsko organizacija semenske pridelave in prodaje ni enostavna,” razlagajo.

Sodelovanje s kooperanti – ekološkimi kmeti

Zato so se tudi odločili za sodelovanje s kooperanti – ekološkimi kmeti – ti seme pridelajo v skladu z njihovimi navodili in seveda zakonskimi zahtevami, Amarant pa organizira celotno birokracijo, pakiranje in prodajo. “Imamo tudi primerjalne posevke, da ugotavljamo sortno čistost sort in pa selekcijske posevke za izboljšanje sortne čistosti, kvalitete, donosa. Zmotno je mišljenje, da se semeni tiste rastline, ki “uidejo v cvet” – vsi semenski posevki so namensko posejani in vzgojeni za pridelavo semen, poleg tega pa so odbrane le rastline, ki so po razvoju in sortnih lastnostih primerne za semenitev. Nemogoče bi bilo, da bi vse to in še kaj opravljali na enem mestu oz. eni kmetiji, sploh glede na velikost povprečne slovenske kmetije,” še pove Daniela Perdih.

Glavni kriteriji pri pridelavi semena so certificirana ekološka pridelava, pravilna odbira rastlin za semenitev in primerno pobiranje, čiščenje in spravilo semena. Za boljši in bolj zdrav pridelek se pri pridelavi upošteva tudi načela bio-dinamične pridelave.

Dan odprtih vrat pri Amarantu – letos poudarek na bučah in paradižnikih

Amarant in KUD Jevnica – sekcija za razvoj podeželja in turizem v okviru Evropskega dneva odprtih vrat na ekoloških kmetijah organizirata Dan odprtih vrat pri Amarantu, ki bo 1. oktobra v Amarantovem skladišču. Na programu so predavanja, svetovanja in degustacije na temo Pridelki iz vrta v shrambo in kuhinjo.

Dan odprtih vrat 2015 (Amarant)

Dan odprtih vrat 2015 (Amarant)

“Na dnevu odprtih vrat si bodo lahko obiskovalci ogledali in nakupili izdelke iz celotnega našega spektra. Pripravili bomo razstavo pridelkov iz naših semen, letos bo poudarek na različnih sortah buč in paradižnikov. Za vse, ki so željni vrtičkarskega znanja, ima Fanči Perdih pripravljeno predavanje o spravilu pridelkov, odgovarjala pa bo tudi na vprašanja, povezana z ekološko pridelavo na domačih vrtovih. Predstavila se bodo tudi nekatera društva, s katerimi sodelujemo,” zaključi sogovornica.

V.B.

(Visited 1.294 times, 2 visits today)
Close