Avtor Andreja Šalamun 4:41 pop ENERGETIKA

Za prestrukturiranje premogovnih regij bomo potrebovali evropska sredstva

Odločitev za časovni okvir in pravični prehod za zaprtje Premogovnika Velenje in opustitev rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj mora biti sprejeta do konca 2020, je odločil Odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Na Ministrstvu za infrastrukturo pa so poudarili, da financiranja prestrukturiranja premogovnih regij ne bo mogoče učinkovito izvesti brez evropskih sredstev. 

Odločitev za časovni okvir in pravični prehod za zaprtje Premogovnika Velenje in opustitev rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj mora biti sprejeta do konca 2020, je odločil Odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Na Ministrstvu za infrastrukturo pa so poudarili, da financiranja prestrukturiranja premogovnih regij ne bo mogoče učinkovito izvesti brez evropskih sredstev. 

 

Da bi izpolnili ta sklep in pripravili ukrepe za prestrukturiranje premogovnih regij, je Slovenija pristopila k sodelovanju v Platformi Evropske unije za premogovne regije v prehodu. Ustanovili so tudi vladno delovno skupino za prestrukturiranje premogovnih regij na ravni državnih sekretarjev in naknadno še operativno delovno skupino Ministrstva za infrastrukturo.

Analizo ključnih priložnosti in izzivov bo pripravil zunanji izvajalec

Kot so pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI), so že pripravili predlog projekta »Priprava nacionalne strategije in akcijskega načrta za prestrukturiranje premogovnih regij, Savinjsko-šaleške in Zasavske, v skladu z načelom pravične tranzicije« za prijavo na razpis Programa EU za podporo strukturnim reformam 2019, na podlagi katerega lahko Slovenija pričakuje tehnično pomoč pri pripravi ustreznih dokumentov. »Služba EU za podporo strukturnim reformam bo namreč ob predpostavki uspešnega kandidiranja na javnem razpisu izbrala in financirala zunanjega pripravljavca, od katerega se pričakuje priprava analize ključnih priložnosti in izzivov slovenskih premogovnih regij, predloga nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, predloga akcijskega načrta za Savinjsko-Šaleško regijo in predloga akcijskega načrta za Zasavsko regijo,« so povedali na MzI.

Osnutek nacionalne strategije še pred poletjem

Dodali so, da osnutek nacionalne strategije pričakujejo pred letošnjim poletjem, osnutek obeh akcijskih načrtov za prestrukturiranje premogovih regij pa jeseni. Pravijo, da bo končni predlog strategije ter obeh akcijskih načrtov pripravljen predvidoma do konca letošnjega leta, ko ga bo odobrila vlada. Takrat bo tudi znan časovni okvir opustitve rabe premoga v Savinjsko-Šaleški regiji.

Priprava Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakona o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije je predvidena za leti 2020 in 2021, na MzI pa so še poudarili, da financiranja prestrukturiranja premogovnih regij ne bo mogoče učinkovito izvesti brez evropskih sredstev.

 

(Visited 183 times, 1 visits today)
Close