Za OVE in SPTE v štirih mesecih 44,7 milijona evrov 

1 julija, 2020
Andreja Šalamun

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo v okviru podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE) izplačanih 44,7 milijona evrov (brez DDV), kažejo podatki Centra za podpore, ki deluje v okviru družbe Borzen. To je za 1,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

 

Naprave, vključene v podporno shemo, so v tem času proizvedle za 447 GWh električne energije, kar je za 2,2 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2019. Kot pojasnijo na Borzenu, primerjava deležev proizvodnih virov v obdobju januar – april v letih 2019 – 2020 ne prikazuje bistvenih razlik, saj da je proizvodnja v obeh letih praktično poravnana – SPTE enote v tem obdobju dosežejo okrog 45-odstotni delež proizvodnje, sončne elektrarne okrog 23-odstotni delež, elektrarne na lesno biomaso 15-odstotni delež, delež hidroelektrarn in bioplinskih elektrarn pa znaša približno osem odstotkov. 

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 26 times, 1 visits today)