Vlada potrdila spremembe Energetskega zakona

4 februarja, 2020
Andreja Šalamun

Vlada je na četrtkovi seji potrdila spremembe Energetskega zakona, sprejela je namreč Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C), s katerim v slovenski pravni red prenašamo evropsko Direktivo 2019/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom.

Kot so pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI), je Direktiva 2009/73/ES v slovenski pravni red že prenesena z Energetskim zakonom EZ-1, Direktiva 2019/692/EU pa je bila objavljena maja lani. Rok za prenos v naš pravni red poteče 24. februarja letos. Cilj Direktive 2019/692/EU je vzpostavitev usklajenosti pravnega okvira v Evropski uniji ob hkratnem izogibanju izkrivljanju konkurence na notranjem trgu z energijo. Spremembe, ki jih uvaja ta direktiva, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami EU, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic EU v tretje države in iz njih.

Odpravili ovire za oblikovanje notranjega trga z zemeljskim plinom

S prenosom te direktive bodo odpravljene ovire za dokončno oblikovanje notranjega trga z zemeljskim plinom zaradi neuporabe tržnih pravil Evropske unije za prenosne plinovode v tretje države in iz njih. Kot so povedali na MzI, je neuporaba teh pravil predstavljala velik problem za notranji trg, zato je bilo evropsko zakonodajo potrebno spremeniti in dopolniti.

Dodali so, da se s predlogom zakona spreminja tudi določba drugega odstavka 485.a člena EZ-1 glede prenosa upravljanja operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina iz SDH na vlado, »kar je nujno potrebno za eventuelno izvedbo postopka certificiranja operaterja v lastniško ločeno obliko delovanja« (potrebo po popravku je ugotovila Agencija za energijo).

Družba Plinovodi ostaja v lastništvu Plinholda

Ob tem pa na MzI izpostavljajo, da ta določba ne vpliva na trenutno lastniško oz. upravljavsko situacijo in da družba Plinovodi do nadaljnjega še naprej ostaja v lastništvu družbe Plinhold in v upravljanju SDH. »S predlaganim popravkom se zgolj omogoča prehod v lastniško ločeno obliko delovanja v bodoče, ko in če bodo izpolnjeni predpisani pogoji ter sprejete odločitve, da do tega pride,« so še dodali na MzI.

 

(Visited 119 times, 5 visits today)