Velenjski svetniki pričakujejo celovite informacije glede sosežiga odpadkov v TEŠ

7 februarja, 2020
Andreja Šalamun

V torek so velenjski svetniki sprejeli sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ). Poudarili so, da Svet ne bo dal soglasja tistim projektom, ki negativno vplivajo na življenjsko okolje in ne prispevajo k razvoju Šaleške doline.

Od odgovornih pričakujejo celovite informacije, podkrepljene s strokovnimi in neodvisnimi analizami. Poleg tega podžupan Peter Dermol zahteva celovito obravnavo in odgovore na vprašanja, ki so povezana z delovanjem in obratovanjem energetskih družb v Šaleški dolini.

Kot je pojasnil Peter Dermol, se je lokalna skupnost pred približno letom dni iz medijev prvič seznanila s projektom sosežiga alternativnega goriva (SRF – »Solid Recovered Fuel«, trdno predelano gorivo oz. sekundarno gorivo, nastalo iz nenevarnih odpadkov) v TEŠ, je razvidno iz objave na spletni strani občine. Končno odločitev glede projekta želijo svetniki sprejeti na podlagi strokovnih in preverjenih dejstev, je dejal podžupan in dodal, da želijo zato oblikovati civilni nadzor, ki bo o poteku projekta pridobival kakovostne informacije. »Različni strokovnjaki bodo analizirali podatke in ugotavljali, ali so preko medijev posredovane informacije verodostojne,« je povedal.

Usmerjeni v zeleno energijo

V nadaljevanju seje je direktor TEŠ Mitja Tašler predstavil projekt Sosežig za energijo. Dejal je, da so idejo preučevali že nekaj časa in da je projekt dober, saj da je usmerjen v bolj zeleno energijo. Izpostavil je, da je glavna usmeritev pri uvajanju projekta ta, da ugotovitve transparentno predstavijo širši javnosti. Pozdravil je tudi pobudo o ustanovitvi civilnega nadzora in dejal, da so tudi sami pripravljeni ustanoviti skupino za spremljanje izvajanja projekta. Zagotovil je, da bi ob morebitnih ugotovitvah, da bi sosežig poslabšal ekološko stanje Šaleške doline, projekt takoj ustavili, saj da je osnovno merilo pri uvajanju projekta prav izboljšanje ekološkega stanja. Ker želijo z javnostmi voditi odprt dialog, so oblikovali tudi spletno stran www.soen.si, na kateri bodo sproti objavljali vsa znana dejstva, vprašanja in odgovore. Če bodo za projekt pridobili vsa soglasja, bi lahko prvi poskus sosežiga izvedli v prihodnjem letu.

Zavzemajo se za transparentnost

Tudi generalni direktor TEŠ dr. Viktor Vračar je poudaril, da želijo projekt sosežiga voditi le s soglasjem lokalne skupnosti, na osnovi odprtega, transparentnega dialoga. Trenutno so še v fazi preučevanja, k projektu pa bodo, pravi Vračar, pristopili le, če bodo strokovne podlage potrdile, da bo sosežig zagotavljal nižje izpuste.

Kot je dejal, bo pri uvajanju projekta ena izmed glavnih usmeritev učinkovita in varna oskrba z energijo, dobavitelji SRF pa se bodo morali držati meril in sprejeti pogoje sodelovanja. V TEŠ zatrjujejo, da bodo strogo sledili zakonodaji in certifikacijskim organom, ki kontrolirajo dobavitelje. Neodvisni monitoring bodo izvajali najprej na viru, pri dobaviteljih, in tudi pri vhodu v elektrarno. Vgradili bodo vse potrebne tehnične parametre za natančno izvajanje nadzora. Če bodo ugotovili neustrezen SRF, ga bodo takoj zavrnili. V času prestrukturiranja premogovne regije bo TEŠ zagotavljal vodik za mestne avtobuse, namestil fotovoltaično elektrarno na streho TEŠ in izvajal druge projekte, ki bodo sledili usmeritvam zelene tehnologije.

Iskali bodo kohezijo med poslovnim in javnim interesom

Dermol je še dejal, da je treba pri uvedbi sosežiga poiskati kohezijo med poslovnim in javnim interesom. »Projekt bomo podprli le v primeru, da bo kakovostno in dostojno zaščiten javni interes. Ker je Šaleška dolina tik pred začetkom postopkov za pripravo strategije za prestrukturiranje premogovne regije, zahtevamo celovito obravnavo in odgovore na vprašanja, povezana z delovanjem in obratovanjem energetskih družb v Šaleški dolini. Lokalna skupnost bo podpirala izključno tiste projekte, ki ne bodo slabšali našega življenjskega okolja,« je poudaril.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 52 times, 1 visits today)