V javni obravnavi je Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

22 novembra, 2019
Andreja Šalamun
Foto: Pixabay

Včeraj je Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Kot so pojasnili na ministrstvu, novelo potrebujemo zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo in z zakonsko podlago za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države. Rok za pripombe je 6. december. 

 

S spremembami in dopolnitvami Energetskega zakona (EZ-1) bomo v naš pravni red prinesli evropsko direktivo 2019/692. Ta je bila objavljena maja in spreminja ter dopolnjuje direktivo 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom. Slednjo smo v naš pravni red prenesli z EZ1. Rok za implementacijo direktive 2019/692 poteče 24. februarja prihodnje leto.

 

Kot pojasnjujejo na MzI, bodo spremembe, uvedene s to direktivo, ki bodo prenesene v EZ-1, zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami EU, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic EU v tretje države in iz njih.

 

Čeprav Slovenija nima plinovodov, ki bi jo povezovali s tretjimi državami, mora direktivo vseeno prenesti v svoj pravni red. V ta namen so v EZ-1 dodane določbe, ki bolj jasno določajo naloge operaterja prenosnega sistema, torej družbe Plinovodi, in regulatorja trga, torej Agencije za energijo. Na ministrstvu pravijo, da je za zagotovitev usklajenosti z evropskim pravnim redom v predlogu dopolnitev EZ-1 za primer morebitnega mednarodnega sporazuma s tretjo državo predviden tudi postopek odobritve pogajalskih izhodišč in odobritve podpisa tega sporazuma s strani Evropske komisije.

 

S predlagano spremembo EZ-1 Slovenija dodaja tudi nov 381.a člen, v katerem je dodana zakonska podlaga za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države (npr. dodelitve subvencij za nakup vozil na alternativna goriva). »Predlagani člen ne prinaša obveznosti za državo (niti za kogarkoli drugega) in daje zgolj zakonsko podlago in možnost, da država izvede omenjene ukrepe v kolikor bodo obstajala razpoložljiva finančna sredstva,« pojasnijo na MzI.

 

Morebitne pripombe na predlog zakona lahko v času javne obravnave pošljete na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si, in sicer najkasneje do 6. 12. 2019.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 73 times, 1 visits today)