Termoelektrarna Brestanica dosegla plan proizvodnje za leto 2019

november 6, 2019
Andreja Šalamun
Foto: TEB

Termoelektrarna Brestanica (TEB) je v minulih dneh dosegla letni plan proizvodnje električne energije, ki znaša 20 gigavatnih ur (GWh), so sporočili iz omenjene termoelektrarne.

V obdobju od avgusta do oktobra so v TEB proizvedli 18 GWh električne energije. Kot pravijo, je bila glavnina obratovanja namenjena komercialnemu obratovanju; iz tega naslova je bilo proizvedenih 17 GWh električne energije, za potrebe ročne rezerve za povrnitev frekvence oziroma za zagotavljanje terciarne regulacije frekvence, kar je sicer osnovna vloga elektrarne, pa so proizvedli 983 MWh električne energije. Največ električne energije je proizvedel nov plinski blok (PB) 6, ki ima najvišji izkoristek in je njihov cenovno najbolj konkurenčen agregat, pravijo v TEB. Med razloge za povečan obseg obratovanja štejejo višje dnevne cene električne energije na trgu v poletnih mesecih, oktobra pa je večjo proizvodnjo zahteval tudi remont v Nuklearni elektrarni Krško (NEK).

V TEB poudarjajo, da je delovanje elektroenergetskega sistema (EES) čedalje bolj nepredvidljivo, zato morajo biti obratovalne rezerve v polni funkciji v vsakem trenutku. »Glede na to, da TEB predstavlja steber tovrstnih zmogljivosti v EES Slovenije, je nujna tako visoka usposobljenost kadra kot polna tehnološka zmožnost,« opozarjajo in dodajajo, da dogajanje in razmere na področju slovenskega EES kažejo na upravičenost gradnje plinskih agregatov. »Zato v TE Brestanica intenzivno nadaljujemo z zamenjavo starih plinskih blokov. V turbinski stavbi, kjer stoji plinski blok PB 6, gradimo plinski blok PB 7. Omenjena bloka bosta postopoma nadomestila tri plinske bloke iz leta 1974,« pravijo v TEB. Prepričani so, da bodo s to tehnološko nadgradnjo obdržali in še utrdili svojo vlogo – to je »zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo, kar se odraža v zagotavljanju sistemskih storitev, predvsem ročne rezerve za povrnitev frekvence za slovenski EES, kakor tudi vse pogostejšega komercialnega obratovanja,« dodajajo v TEB.

(Visited 33 times, 3 visits today)