Skupina GEN lani ustvarila več kot 2,2 milijarde evrov prometa

19 februarja, 2020
Andreja Šalamun
Foto: Skupina GEN

Skupina GEN je lani ustvarila več kot 2,2 milijarde evrov prometa, neto poslovni izid skupine pa bo presegel 48 milijonov evrov, kar je za dobro četrtino več od načrtovanega, so sporočili iz omenjene skupine. Skupaj pa so družbe izvedle za okoli 100 milijonov evrov naložb, med katerimi je bil osrednjega pomena remont v Nuklearni elektrarni Krško (NEK).

Kot pravijo v Skupini GEN, je proizvodnja energetskih objektov Skupine GEN izpolnila in celo presegla zastavljene načrte. NEK je večino časa delovala na polni moči, varno in stabilno, ter je presegla načrtovano proizvodnjo. Proizvedla je 5.532 gigavatnih ur (GWh) električne energije. Hidroelektrarne na Savi so glede na podpovprečne hidrološke razmere, ki so trajale do novembra, obratovale zanesljivo in skupaj proizvedle 876 GWh, Termoelektrarna Brestanica (TEB) pa je zagotovila osem zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema, bistveno več kot v preteklih letih pa je delovala tudi za potrebe trga.

Načrte presegli tudi v krovni družbi

Kot poudarjajo v Skupini GEN, so lani ustvarili več kot 2,2 milijarde evrov prometa in več kot 48 milijonov evrov neto poslovnega izida, dodana vrednost na zaposlenega pa je za preteklo leto ocenjena na 148 tisoč evrov. Podjetja v skupini so izvedla za okoli 100 milijonov evrov naložb.

Tudi v krovni družbi GEN energija so za dobro četrtino presegli načrte, prihodki podjetja so znašali 207 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 26 milijonov evrov. Leto so končali kot druga največja skupina v Sloveniji po prihodkih.

K dobrim rezultatom prispevali tudi tržniki

»Naši rezultati temeljijo na intenzivnem prizadevanju okoli 1.400 zaposlenih, ki skupaj z izvajalci storitev skrbijo za kakovostno in učinkovito dolgoročno vzdrževanje in obratovanje naših enot,« pravi Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija. Poudari, da so k dobrim rezultatom pomembno prispevali tržniki. »Ti so uspešno obvladovali tržna tveganja in učinkovito izkoriščali priložnosti, ki so se ponujale na trgu z električno energijo in plinom.«

Električna energija postaja energent prihodnosti

»Nove tehnologije, e-mobilnost, proizvodnja toplote in hladu temeljijo na rabi električne energije, ki postaja energent prihodnosti,« dodaja Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energije. »Kot odgovorna energetska skupina se na trend rasti rabe odzivamo s smelimi razvojnimi načrti. V 2020 bomo za investicije v Skupini GEN namenili 150 milijonov evrov. Tako bomo lahko tudi v prihodnosti ohranjali in nadgrajevali rezultate iz leta 2019,« napoveduje.

Proizvedejo približno 40 odstotkov vse elektrike

Na ravni države dosega Skupina GEN pri proizvodnji električne energije do 40-odstotni delež, skoraj enak delež pa dosega tudi pri dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcem. Pravijo, da so lani trgovali z več kot 42 teravatne ure (TWh) električne energije, kar je primerljivo s skoraj štirikratno porabo električne energije v Sloveniji.

Stavijo na jedrsko in vodno energijo

Poudarjajo, da je 99 odstotkov vse električne energije, proizvedene v njihovih družbah, iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije. »Proizvodni portfelj Skupine GEN bistveno znižuje slovensko nacionalno povprečje izpustov iz proizvodnje električne energije ter se ob ekonomskih in energetskih kazalnikih izkazuje tudi po okoljsko-podnebnih vidikih,« povedo.

Uspešni v vseh podjetjih

Medtem ko so oktobra lani v predvidenem času v NEK izvedli obsežen remont (najkrajšega, odkar so uvedli 18-mesečni gorivni cikel), izpostavljajo tudi najvišjo oceno, ki so jo dobili pri mednarodnem pregledu WANO. To, pravijo, dobi le desetina najboljših elektrarn na svetu. V letošnjem letu načrtujejo pomembno nadgradnjo opreme, in sicer novo visokotlačno turbino, ki bo prinašala dodatnih 10 megavatov (MW) moči oziroma dodatnih 80 GWh proizvedene električne energije na leto. Pričakujejo tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt suhega skladiščenja iztrošenega jedrskega goriva.

Poudarjajo, da so pomemben korak naredili tudi v TEB, kjer so uspešno začeli z izgradnjo dodatnega plinskega bloka (PB 7), moči 53 MW. Projekt nove plinske turbine bodo dokončali predvidoma v drugi polovica leta 2020.

Dobiti skušajo gradbeno dovoljenje za HE Mokrice

Skupina GEN in družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) si prizadevata pridobiti gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno (HE) Mokrice, ki je, kot poudarjajo, pomembna predvsem zato, ker lahko kot zadnja v savski verigi najbolj učinkovito izkoristi akumulacijo vode v celotni verigi. Poudarjajo, da so v skupini zagotovili delovne in finančne vire za izvedbo hidroelektrarne, vendar zaradi ponovnih obravnav postopkov na Agenciji za okolje pričakujejo zamik pričetka investicije.

V podjetju Savske elektrarna Ljubljana uspešno nadaljujejo projekte nakupov in obnov malih hidroelektrarn, v letu 2020 pa načrtujejo obnovo zapornice prelivnih polj na veliki HE Medvode.

Skupina GEN je s podjetjem GEN-I aktina tudi na tržnem področju, stebra prodaje in trgovanja pa nadgrajujejo s tretjim stebrom energetskih storitev. »S podjetjem GEN-I gradi Skupina GEN svojo vertikalno integriranost, ki jo želi z nakupom družbe E3 dodatno okrepiti,« pravijo.

 

 

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 37 times, 1 visits today)