REUS: Gospodinjstva bi lahko prihranila veliko energije

13 januarja, 2020
Andreja Šalamun

Slovenska gospodinjstva imajo še veliko potenciala za prihranke energije in zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida v ozračje pri uporabi električnih aparatov in naprav za delo in zabavo v domačem okolju, kažejo izsledki Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019. Več kot polovica gospodinjstev namreč z električnimi napravami ne ravna učinkovito.

Osnovni namen raziskave energetske učinkovitosti REUS, ki je že deseto leto zapored potekala pod okriljem agencije za integrirano komuniciranje Informa Echo, je kontinuirano omogočati zanesljiv vpogled v ravnanje z energijo in spodbujati učinkovito rabo (URE) in obnovljive vire energije (OVE). Kot pravijo na Informi Echo, je spodbujanje učinkovitega ravnanja bistveno cenejše kot pa vlaganja v nove energetske objekte. »Porabnikom energije se z učinkovitim ravnanjem znižujejo stroški, ključni učinek pa je zmanjšanje emisij in drugih negativnih vplivov na okolje,« poudarjajo.

Najpogosteje uporabljamo prenosne računalnike

Raziskava je zajela 1.002 gospodinjstvi, v katerih so najpogosteje uporabljane elektronske naprave za delo in zabavo v domačem okolju prenosni računalniki, LCD televizorji, namizni računalniki, glasbeni stolpi ali radii, pa tudi LED televizorji, igralne konzole, naprave za hišni kino, katodni televizorji, plazma televizorji in OLED televizorji.

Raziskovalci so ugotovili, da naprave iz stanja pripravljenosti izklaplja manj kot polovica gospodinjstev (45 odstotkov), dobra četrtina (26 odstotkov) to naredi občasno, dobra četrtina pa tega sploh ne dela (28 odstotkov). Manj kot polovica (44 odstotkov) anketiranih gospodinjstev ima pogosto vklopljene aparate in naprave tudi takrat, ko jih ne gleda ali uporablja, dobra četrtina (26 odstotkov) občasno, 29 odstotkov pa jih električne aparate in naprave po navadi izklopi, ko jih ne uporablja.

Skupni stroški so visoki

Kot ugotavlja raziskava, se poraba električne energije, stroški zanjo ali emisije CO2 za posamezno gospodinjstvo na prvi pogled ne zdijo visoki. »Če pa naredimo letni izračun za vsa energetsko neučinkovita gospodinjstva v Sloveniji, sta skupni strošek električne energije in količina izpustov ogljikovega dioksida v ozračje ogromna,« poudarjajo raziskovalci.

Kot primer navajajo usmerjevalnik za WiFi, ki ga večina gospodinjstev ob neuporabi običajno ne izklaplja. »Pri letni uporabi 8.030 ur (22 ur na dan), usmerjevalnik za WiFi potrebuje približno 64 kWh električne energije. Poraba energije oziroma njen strošek za 444.960 energetsko neučinkovitih gospodinjstev znaša približno 28,5 GWh oziroma 4,3 milijona eurov. Gospodinjstva, ki puščajo v stanju pripravljenosti samo eno napravo, v enem letu povečajo izpuste CO2 v ozračje za približno 14.000 ton,« izpostavijo.

(Visited 70 times, 1 visits today)