Projekt MIGRATE: Predstavili rezultate delovnega sklopa 5

7 novembra, 2019
Andreja Šalamun
Foto: Pixabay

V torek, 5. novembra, je v Ljubljani potekala zaključna delavnica delovnega sklopa 5, ki ga v okviru projekta MIGRATE vodi družba Eles, so sporočili z omenjene družbe. Pojasnili so, da so partnerji projekta na delavnici predstavili ključne dosežke – verjetnostni pristop za ocenjevanje, upravljanje in blaženje vpliva emisij harmonikov, inovativno metodo za blaženje nihanja omrežne frekvence in orodje za 4D vizualizacijo kakovosti omrežne napetosti.

 

Kot je poudaril dr. Blaž Kirn iz družbe Eles, je bil glavni cilj sklopa, ki ga vodi Eles, razviti simulacijsko platformo za preučevanje nastanka, širjenja in posledic višjih harmonikov ter izboljšanje kakovosti električne energije v omrežjih z energetsko elektroniko v prihodnosti, da se zagotovita varno delovanje omrežja in ustrezna kakovost oskrbe uporabnikov omrežja. Dodal je, da so bile na podlagi simulacijske platforme v okviru projekta izdelane tudi ustrezne stroškovno učinkovite omilitvene rešitve za vzdrževanje zahtevane ravni kakovosti električne energije ter orodje za 4D vizualizacijo harmonikov.

 

OVE dobivajo vse večjo vlogo

 

V bližnji prihodnosti bo kar nekaj področij vseevropskega prenosnega sistema električne energije v delu dneva ali leta oskrbovanih pretežno ali izključno iz obnovljivih virov energije (OVE), ki uporabljajo elemente energetske elektronike, zato bo to prineslo vse več težav pri zagotavljanju dinamične stabilnosti elektroenergetskega sistema, večje potrebe po nadgradnji obstoječih sistemov zaščite in izvajanje ukrepov za blažitev slabšanja kakovosti električne energije zaradi širitve višjih harmonikov. Kot so pojasnili na Elesu, so zato partnerji projekta iskali odgovore na vprašanja, povezana z novimi koncepti obratovanja, zaščite in zagotavljanja kakovosti električne energije v spremenjenih pogojih.

 

Kot je poudarila Elaine O’Connell, predstavnica direktorata za energetiko na Evropski komisiji, je ključnega pomena uvajanje OVE in opolnomočenje odjemalcev (ti postajajo t. i. aktivni odjemalci) preko novih vlog in pravic (prehod od odjemalcev električne energije do proizvajalcev električne energije in ponudnikov fleksibilnosti, pravica do menjave dobavitelja električne energije …).

 

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 27 times, 1 visits today)