Prispevkov za SPTE začasno ne bomo plačevali; nižja tudi omrežnina

2 aprila, 2020
Andreja Šalamun
Prispevkov za SPTE začasno ne bomo plačevali; nižja tudi omrežnina

V okviru ukrepov, ki jih je vlada sprejela za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), jih je nekaj tudi s področja energetike. Cene je za svoje odjemalce znižal tudi dobavitelj električne energije GEN-I. 

 

Tako je vlada izdala odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE SPTE) za odjemno skupino ‘ostali odjem brez merjenja moči’ in ‘gospodinjske odjem električne energije’ za čas od 1. marca do 31. maja letos.

Vlada je izdala tudi Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), na podlagi katerega se, do preklica oz. najkasneje do 1. julija 2020, ne izvaja osebnega vročanja soglasij za priključitev objektov in naprav na elektro distribucijsko omrežje, razen v nujnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost …

 

Omrežnine ne bodo obračunali 

Poleg tega je Agencija za energijo z izrednim ukrepom uveljavila tudi spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine. Za obdobje od 1. marca do 31. maja 2020 se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč oziroma bo cena za to postavko 0,00 EUR/kW. Ukrep je bil uveljavljen v petek, 20. marca 2020.

Kot pojasnijo na agenciji, se bo omrežnina za povprečnega gospodinjskega odjemalca (in mali poslovni odjem), čigar mesečni račun za oskrbo z električno energijo znaša približno 50 evrov, znižala za 33 odstotkov, celotni račun pa bo ob nespremenjeni porabi 14 odstotkov nižji. Dodajo, da bo skupaj z ukrepom vlade, na podlagi katerega gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci v istem obdobju ne bodo plačevali prispevka za proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, njihov skupni mesečni prihranek približno 27 odstotkov.

 

GEN-I znižal cene za 15 odstotkov

Medtem pa je dobavitelj GEN-I že 25. marca svojim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem za 15 odstotkov znižal cene tarif električne energije za obdobje treh mesecev. S tem je še dodatno znižal stroške za elektriko, ki sta jih z interventnim ukrepom o oprostitvi plačil prispevka za SPTE in OVE ter tarifne postavke za obračunsko moč že znižali vlada in Agencija za energijo.

V GEN-I pojasnijo, da bodo postavke na prihodnjih računih obračunane, kot sledi: 

  • električna energija po dejanski porabi/pavšalu na tarifah VT, MT, ET s 15-odstotnim popustom,
  • obračunska moč 0,00 EUR in 
  • prispevek SPTE in OVE 0,00 EUR.

Prispevki za delovanje operaterja trga, prispevek za energetsko učinkovitost in trošarine se ne spreminjajo.

V GEN-I poudarjajo, da bo tako račun njihovih odjemalcev nižji za skoraj 30 odstotkov. Odjemalci bodo znižanja deležni že na marčevskem računu, nižje cene pa bodo veljale do konca maja. 

»Kot prvi dobavitelj električne energije v Sloveniji znižujemo cene v času, ko so se številna gospodinjstva in mala podjetja znašla v stiski. V teh trenutkih želimo dodati svoj doprinos k temu, da ljudem vsaj malo olajšamo položaj. Upamo, da bodo našemu zgledu sledili tudi drugi gospodarstveniki, ki to danes zmorejo, ne le v energetiki. Zdaj ni čas za kovanje dobičkov in lastne interese, ampak za solidarnost,« je dejal predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.

 


Nazaj na kategorijo ENERGETIKA.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 116 times, 1 visits today)