Okoljski minister podprl gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne in hidroelektrarn

10 julija, 2020
Andreja Šalamun
mag. Andrej Vizjak
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/o-ministrstvu-za-okolje-in-prostor/mag-andrej-vizjak-minister-za-okolje-in-prostor/

Da si energetske prihodnosti Slovenije ne zna predstavljati brez gradnje hidroelektrarn in drugega bloka jedrske elektrarne (JEK 2), je na vrhu zelene energetike, ki je potekalo v četrtek na Brdu pri Kranju, poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Prepričan je, da razogljičenja ne moremo doseči brez drugega bloka, za katerega pa bo treba po ministrovem mnenju zagotoviti tudi dovolj usposobljenega kadra.

 

Čeprav veliko investitorjev Ministrstvo za okolje in prostor vidi predvsem kot oviro pri uresničevanju njihovih načrtov, pa ga Vizjak vidi kot kreatorja usode številnih panog pri razvoju in delovanju, ker so standardi pri posegih v prostor in pri delovanju vse bolj zahtevni. 

Kot je pojasnil, pripravljajo na ministrstvu dolgoročno strategijo razogljičenja do leta 2050, ki bo naslovila tudi nekatera pomembna energetska vprašanja. V javno obravnavo naj bi so dali v prihodnjih mesecih. Poudaril je, da si Slovenija ne more privoščiti, da bo na področju energetike ranljiva in odvisna od drugih. »Odločitve, kot je na primer zaprtje Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, moramo zelo dobro pretehtati v smislu varne in zanesljive oskrbe z energijo skozi prizmo samooskrbne države. Strokovnjaki z Inštituta Jožef Stefan ugotavljajo, da bo Slovenija v prihodnosti na energetskem področju odvisna od drugih, kar pomeni, da bo naša država ranljiva,« je opozoril minister. Izpostavil je, da bo dolgoročna strategija nakazala smer, v katero bi Slovenija morala iti na področju energetike, gospodarstva, kmetijstva in tudi na področju okolja. 

 

Uskladitev koncesijske pogodbe za srednjo Savo skoraj končana

Prav zato je prepričan, da razogljičenja ne moremo doseči brez gradnje hidroelektrarn in brez drugega bloka jedrske elektrarne. Dejal je, da ministrstvo v strategiji razogljičenja predvideva nadaljnje energetsko izkoriščanje slovenskih rek, med drugim dokončanje verig hidroelektrarn na spodnji Savi in uskladitev koncesijske pogodbe za srednjo Savo, pa tudi preučitev možnosti postavitve manjših hidroelektrarnje. Uskladitev koncesijske pogodbe za srednjo Savo s sedanjim koncesionarjem in lokalnimi skupnostmi je po ministrovih besedah skorajda končana, poudaril pa je tudi, da bodo skozi omenjeno strategijo drugemu bloku jedrske elektrarne dali pomembno težo. Osnutek strategije razogljičenja sicer predvideva dve možnosti – gradnjo enega večjega bloka ali pa več manjših modularnih.

 Vizjak je prepričan, da nas na področju energetike čaka izjemno zahtevno obdobje. »Obdobje novih investicij in novih naložb, ker moramo našim zanamcem zapustiti približno tako kakovostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo, kot smo jo mi podedovali,« je dejal Vizjak in poudari, da je treba stremeti k temu, da je država energetsko neodvisna in samooskrbna. 

 

Ranljivi na področju ravnanja z odpadki 

Minister je izpostavil, da je epidemija razgalila številne probleme evropske družbe, da je BDP na letni ravni upadel vsaj za sedem odstotkov in da lahko pričakujemo, da bosta naslednji dve leti izgubljeni. »To je hudo za ekonomijo in razgalja našo ranljivost,« je dejal in dodal, da je epidemija razgalila tudi našo odvisnost od Evrope in to, da smo zelo ranljivi na področju ravnanja z odpadki. »Ko so se zaprle meje, so se odpadki začeli kopičiti, nastala je panika. Kaj bi se šele zgodilo, če bi se to nadaljevalo čez poletje,« je dejal Vizjak. 

Opozoril je, da »razen enega manjšega v Celju, v Sloveniji nimamo objektov za termično obdelavo odpadkov, niti klasičnih sežigalnic niti sodobnih objektov z novejšimi tehnologijami«. Pravi, da imajo namen v nekaj letih to urediti in da so postopke že začeli. Opozoril je na družbeno sprejemljivost teh objektov in pohvalil občine, ki so se že odzvale na poziv ministrstva za umestitev tovrstnega objekta.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 46 times, 1 visits today)