MzI pripravilo osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

23 decembra, 2020
Andreja Šalamun
MzI pripravilo osnutek okoljskega poročila za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je pripravilo osnutek okoljskega poročila in ga skupaj z osnutkom strategije, dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja ter drugimi prilogami in gradivi iz delovnega sklopa vsebinjenje posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Ugotovili so, da bi bil vpliv izvedbe posameznih presojanih scenarijev Strategije na nekatere okoljske cilje pozitiven, na nekatere pa »nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov«.

Kot pojasnjujejo na MzI, so kot pripravljalec Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (Strategija) dolžni pripraviti okoljsko poročilo, v katerem opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplive izvedbe Strategije na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se Strategija nanaša.

 

Vpliv bi bil pozitiven ali nebistven

Tako so v septembru in oktobru opravili vsebinjenje, ki predstavlja podlago za pripravo osnutka okoljskega poročila. Osnutek okoljskega poročila so pripravili v oktobru, novembru in decembru. Ta ugotavlja, da bi bil vpliv izvedbe posameznih presojanih scenarijev Strategije na nekatere okoljske cilje pozitiven, na nekatere pa, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, nebistven (ocena C). 

»V SAŠA regiji se je pri oceni vplivov na večino okoljskih ciljev izkazalo, da bi imel zaradi hitrejšega izstopa iz premoga najmanjši negativni vpliv ambiciozni scenarij, sledi finančno vzdržen scenarij, medtem ko bi imel največji negativni vpliv fleksibilen scenarij. V regiji Zasavje razlike v vplivih posameznih scenarijev niso tako izrazite in enoznačne,« navajajo na MzI in dodajajo, da bi se v primeru neizvedbe Strategije poslabševalo predvsem stanje na področju podnebnih dejavnikov. 

Poudarijo, da so v osnutku okoljskega poročila predlagani tudi omilitveni ukrepi in priporočila, ki naj se jih vključi v Strategijo in upošteva pri njeni izvedbi. 

 

MOP mora odgovoriti v 30 dneh

Ministrstvo za okolje in prostor je dolžno v 30 dneh od prejema dokumentov odgovoriti, da je okoljsko poročilo ustrezno, ali pa zahtevati njegovo dopolnitev z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami. V primeru pozitivnega mnenja sledi javna obravnava Strategije in okoljskega poročila. V nasprotnem primeru bo MzI skupaj z izvajalcem priprave okoljskega poročila, konzorcijem pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar, osnutek okoljskega poročila ustrezno dopolnilo in ga znova posredovalo v preučitev sprejemljivosti.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 35 times, 2 visits today)