Lani za podporo elektriki iz obnovljivih virov 123 milijonov evrov

11 septembra, 2020
Andreja Šalamun

V podporni shemi je bilo ob koncu lanskega leta 3.858 elektrarn s skupno nazivno močjo 417 MW, kažejo podatki Borzena. To predstavlja približno 12 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Izplačali smo za 123 milijonov evrov podpore. 

 

Proizvodnja elektrike iz elektrarn, ki so vključene v podporno shemo za obnovljive vire energije, je v letu 2019 dosegla povprečno raven preteklih dveh let, medtem ko so izplačila variirala tako glede na zunanje vplive na posamezne proizvodne vire (predvsem vreme), kot tudi glede na spremembo referenčne tržne cene, je Borzen zapisal v letnem poročilu. 

Proizvodnja enot v podporni shemi v preteklem letu je predstavljala 947,5 GWh, kar je slabih sedem odstotkov slovenske letne porabe. Izplačanih je bilo za 123 milijonov evrov podpor, pri čemer je povprečna podpora znašala 129,83 evrov na megavatno uro. 

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 81 times, 1 visits today)