Eurostat ugotavlja: poraba energije še vedno previsoka

13 februarja, 2020
Andreja Šalamun

Čeprav je poraba energije v EU v letu 2018 ostala stabilna, je bila glede na cilje za leto 2020 in 2030 še vedno previsoka, kažejo podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Poraba primarne energije je bila od ciljev za leto 2020 višja za 4,9 odstotka, od ciljev za leto 2030 pa za 22 odstotkov. Poraba končne energije pa je bila od ciljev za leto 2020 višja za 3,2 odstotka, od ciljev za leto 2030 pa za 17 odstotkov.

V letu 2018 je poraba energije v EU (podatki zajemajo 27 držav članic EU, brez Združenega kraljestva) ostala stabilna. Poraba primarne energije je bila za 0,71 odstotka nižja kot v letu 2017 (dosegla je 1.376 milijonov ton oljnega ekvivalenta (Mtoe)), poraba končne energije pa za 0,02 odstotka višja kot v letu 2017 in je dosegla 990 Mtoe.

EU si je za cilj postavila zmanjšanje porabe energije za 20 odstotkov do leta 2020, kar pomeni, da naj bi primarna poraba energije znašala največ 1.312 Mtoe, končna poraba energije pa ne več kot 959 Mtoe v letu 2020. Leta 2030 naj bi poraba primarne energije znašala največ 1.128 Mtoe, končna poraba energije pa največ 846 Mtoe.

Primarna poraba energije meri skupno domačo porabo energije, medtem ko končna poraba energije zajema energijo, ki jo končni porabniki dejansko porabijo.

 

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 24 times, 1 visits today)