Energetska prenova: MzI zbira predloge za prenovo stavb javnega sektorja

25 februarja, 2020

Pred nekaj dnevi je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022 (Energetska prenova). Prvi rok za oddajo vlog je 23. marec 2020, skrajni rok pa 9. november 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v petek, 21. februarja 2020, objavilo Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2020) in Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2020).

Te operacije bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru ‘Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020’, prednostne osi 4 ‘Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja’, prednostne naložbe 4.1 ‘Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju’, specifičnega cilja 1 ‘Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju’, ter novo različico Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Prvi rok že marca, zadnji novembra

Roki za oddajo vlog so pri obeh povabilih enaki, in sicer je prvi rok 23. marca 2020, drugi rok 8. junija 2020, tretji rok 7. septembra 2020 in skrajni rok 9. novembra 2020. »Če bodo sredstva po posameznem povabilu porabljena pred potekom posameznih rokov, bo za vsako od povabil posebej na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev,« pojasnijo na MzI.

Dodajo, da lahko pri obeh povabilih operacija vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu posameznega povabila.

Za ožji sektor 7,65 milijona, za širši 14,12 milijona evrov

Višini nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, ki bo na razpolago v letih 2020, 2021 in 2022, znaša okvirno 7,65 milijona evrov za izvedbo operacij prenov stavb ožjega javnega sektorja po povabilu OJS_2020 oziroma 14,12 milijona evrov za izvedbo operacij prenov stavb širšega javnega sektorja po povabilu ŠJS_2020.

Vlogo na vsako od povabil lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja.


Podrobnosti povabila OJS_2020 TULE.

Podrobnosti povabila ŠJS_2020 TULE.

Vloge se po posameznem povabilu predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 28 times, 1 visits today)