Avtor Andreja Šalamun 7:54 dop ENERGETIKA

Družba Resalta dobila 12 milijonov evrov posojila EIB

Evropska investicijska banka (EIB) je s ponudnikom energijskih storitev, slovensko družbo Resalta, podpisala posojilo v višini 12 milijonov evrov, je sporočila Evropska komisija. To bo družbi omogočilo, da pospeši trženje storitev in okrepi pozitiven vpliv na okolje v jugovzhodni Evropi ter na zahodnem Balkanu.

Kot pravijo na Evropski komisiji, gre za prvi projekt v Sloveniji, podpisan v okviru evropskega sklada za financiranje rasti (EGFF), ki je del naložbenega načrta za Evropo, v katerem sta EIB in Evropska komisija strateška partnerja. Posojilo EIB bo Resalti omogočilo naložbe v razvoj trga in krepitev njenega položaja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bolgariji, Srbiji in na zahodnem Balkanu. Posojilo naj bi podjetju omogočilo, da se uveljavi kot eden glavnih ponudnikov prilagojenih rešitev za energijsko učinkovitost v tem delu Evrope.

Pojasnijo, da bo Resalta del posojila vložila v digitalizacijo storitev in razvoj novih sistemov upravljanja z energijo, kot so funkcije nadzora, strokovne rešitve ter preverjanje pametnih merilnikov in merilnikov individualne porabe. »Preostali del posojila bo namenjen naložbam v nove storitve in informacijske tehnologije, ki so bistvene za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb,« pravijo.

Nova delovna mesta za 50 ljudi

Kot je poudaril Paolo Gentiloni, evropski komisar za gospodarstvo, ima Resalta »dokazano dobre rezultate pri zagotavljanju rešitev energijske učinkovitosti podjetjem iz javnega in zasebnega sektorja, kot je denimo primer prenove 48 občinskih zgradb v Mestni občini Ljubljana«, kot dobro novico pa je ocenil tudi 50 novih zaposlitev, do katerih bo prišlo zaradi finančne spodbude EIB.

Podpredsednica Evropske investicijske banke Liljana Pavlova pa je dejala, da sta za trajnostni razvoj Evrope in za uspeh podnebnih ukrepov ključna učinkovita raba energije in upravljanje z energijo tako v javnem kot zasebnem sektorju. »EIB s podporo Resalti še naprej prispeva k diverzifikaciji lokalnih gospodarstev in podpira ustvarjanje delovnih mest v kohezijskih regijah. Skupaj s podjetji, kot je Resalta, lahko ustvarimo rešitve za pametna mesta, ki spodbujajo gospodarstvo in varujejo okolje,« meni Pavlova.

Popraviti želijo energetske razmere na Balkanu in v JV Evropi

Nove finančne spodbude je vesel tudi Luka Komazec, direktor družbe Resalta. Pravi, da si družba prizadeva, da bi energetske razmere v jugovzhodni Evropi in na zahodnem Balkanu dvignili na raven standardov EU. »To posojilo bo Resalti omogočilo, da izkoristi zagon in razširi svoje dejavnosti kot vodilni neodvisni izvajalec energijskih storitev v jugovzhodni Evropi, s poudarkom na pametnih sistemih za upravljanje z energijo in digitalnih rešitvah za energijsko učinkovitost. V veliko čast nam je, da je EIB priznala učinek, ki ga imajo projekti Resalte na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in ohranjanje okolja, kakor tudi na lokalna gospodarstva s podporo občinam, podjetjem in ustvarjanjem delovnih mest.« je dejal Komazec.

EIB je aprila 2019 Resalti že zagotovila šest milijonov evrov lastniškega kapitala, ki je bil prav tako podprt z jamstvi naložbenega načrta za Evropo.

 

 

 

(Visited 144 times, 1 visits today)
Close