1:41 pop ENERGETIKA, GOSPODARSTVO

Do 15. novembra še čas za oddajo vlog za energetsko pomoč

Še teden dni za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize v letošnjem letu zagotovilo 80 milijonov evrov neposredne pomoči za subvencioniranje visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ter 32 milijonov evrov ugodnih posojil za zagotavljanje likvidnosti podjetij v času krize.

Ministrstvo opozarja gospodarske družbe in druge upravičence do pomoči, da trenutno poteka vlaganje vlog za obe vrsti finančne podpore.

Rok za oddajo vlog je tako za neposredno pomoč kot ugodne kredite v torek, 15. novembra.

(Visited 93 times, 1 visits today)
Close