Avtor BR | Foto: stock.adobe.com 4:04 pop AKTUALNO

Zbiranje podpisov za prepoved glifosata v Sloveniji

Začelo se je zbiranje podpisov podpore volivcev k predlogu zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji.

Predlog zakona so ob sodelovanju domačih in mednarodnih strokovnjakov ter neodvisne znanosti pripravili gibanje Zdrava družba, Anton Komat ter mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green.

Glifosat je najpogosteje uporabljan herbicid v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu, na trgu je od leta 1974, kritiki pa opozarjajo na njegovo morebitno rakotvornost. »Cilj predloga zakona je ukinitev ene od pomembnih okoljskih groženj v Sloveniji s trajno prepovedjo proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata,« so konec septembra ob vložitvi predloga zakona v DZ predlagatelji zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so dodali, je glifosat sporna kemikalija, ki ogroža zdravje ljudi in narave. S prepovedjo uporabe glifosata bodo obvarovana življenja vseh: od tistih, ki prihajajo v stik s to nevarno kemikalijo, do vseh neposredno ogroženih preko kontaminirane vode in hrane. »Ali lahko nekdo odgovoren temu sploh še nasprotuje,« so se še vprašali predlagatelji.

Slovenija je podprla predlog za podaljšanje dovoljenja prodaje glifosata

Evropska komisija je decembra 2017 sprejela petletno podaljšanje dovoljenja za njegovo prodajo, ki se izteče 15. decembra letos. Zdaj pa komisija predlaga novo podaljšanje za deset let. Odločanje držav članic je potekalo 13. oktobra, vendar stališča o podaljšanju dovoljenja za prodajo glifosata takrat niso sprejele. Novo glasovanje je predvideno v prvi polovici tega meseca.

Slovenija je predlog za podaljšanje dovoljenja podprla. Zavzema se namreč za prepoved uporabe glifosata, vendar poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno prilagoditveno obdobje za kmetijstvo. Prodajo in uporabo glifosata je treba po mnenju vlade maksimalno omejiti in jo dovoliti samo v kmetijstvu, kjer trenutno še ni ustreznih alternativnih metod.

Fitofarmacevtsko sredstvo z glifosatom proizvajamo doma

V Sloveniji je od oktobra 2019 prepovedana uporaba vseh herbicidov, tudi tistih z vsebnostjo glifosata, na vseh javnih površinah. Fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje glifosat, pri nas proizvaja tovarna kemičnih izdelkov Albaugh (nekdanji Pinus Rače).

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sicer ni prepoznala kritičnih področij, ki bi bila lahko razlog za skrb glede učinkov glifosata za zdravje ljudi in živali ter za okolje. EFSA in tudi Evropska agencija za kemikalije prav tako v analizah, izvedenih v zadnjih letih, nista potrdili neposredne povezave med uporabo glifosata in povečanim tveganjem za raka.

Podpis podpore lahko oddate na dva načina

Za obravnavo v Državnem zboru bodo morali predlagatelji do 4. januarja 2024 zbrati 5000 podpisov.

Podpis podpore predlaganemu zakonu je mogoče oddati osebno na upravni enoti ali prek spletnega obrazca na eUpravi (https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/podpora.html).

Podpisan obrazec, ki ga prejmete na upravni enoti, pošljete na naslov: ALPE ADRIA GREEN c. Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice.

(Visited 161 times, 22 visits today)
Close