10:23 dop AKTUALNO

Zanimalo nas je: Ali lahko cigaretni ogorek res zaneti požar?

Po nekaterih delih Slovenije je požarna ogroženost še vedno zelo velika, zato nas je zanimalo, ali res lahko ogorek cigarete, odvržen iz avtomobila, povzroči požar.

Prižgan cigaretni ogorek ima na žareči konici približno 900 °C in lahko vžge suho podrast.

Dr. Aleš Jug, podpredsednik komisije za požarno preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije nam je odgovoril na vprašanje: »Da, odvržen cigaretni ogorek lahko zaneti požar v naravnem okolju. Podrast, ki jo sestavlja predvsem suha trava in grmičevje je organsko gorivo. V sušnem obdobju se vegetacija posuši. Na splošno velja, da se organska goriva vžigajo pri približno 250 °C. Prižgan cigaretni ogorek ima na žareči konici približno 900 °C. Se pravi, da vsaj kar se tiče temperature, je le ta na cigaretnem ogorku dovolj visoka, da vžge suha organska goriva. Da do tovrstnega gorenja pride, je navadno potreben še veter. Ta omogoči, da odvržena tleča cigareta tli dlje časa, kar daje še več možnosti za vžig.«

Z višanjem temperature, gostejšo vegetacijo in sušo se poveča možnost požarov

Predstavil nam je še niz preizkusov, ki so jih opravili Avstralci, s katerimi so hoteli pokazati, kako do tovrstnih scenarijev pride. »Med enim preizkusom so v predmestju Sydneyja žareč cigaretni ogorek odvrgli 75-krat. Pri zunanji temperaturi 27 °C, hitrosti vetra 40 km/h, 12 % vlagi v podrasti in 14 % zračni vlagi je v treh primerih (4 %) zaradi cigarete tudi zagorelo. Višje temperature, gostejša vegetacija in daljša sušna obdobja dodatno povečujejo možnost tovrstnih požarov.«

Zato ne bo odveč, če še enkrat opozorimo, da cigaretni ogorek vedno ugasnete in ga odložite v zato predviden koš za odpadke ali ga odnesite domov.

(Visited 566 times, 4 visits today)
Close