Avtor Samo Kranjec 11:18 dop AKTUALNO

Vlada sprejela drugi protikorona paket in dopolnila prvega

Vlada sprejela dopolnilo prvega in drugi protikorona paket

Vlada je na torkovi seji sprejela Predlog novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (t.i. protikorona paket 1)  ter Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (t.i. protikorona paket 2). V obravnavo in sprejetje državnemu zboru ju je poslala po nujnem postopku.

Po besedah predsednika vlade Janeza Janše gre za pomembna zakonska predloga. »S prvim dopolnjujemo prvi protikorona paket. Finančna blazina je z njim deloma dopolnjena, zaokrožena in dodatno usklajena. Med prejemnike dodatkov za od epidemije prizadete in ranljive skupine je na več kot milijon podlage iz prvega paketa dodanih še preko 300.000 upravičencev. Z drugim zakonom o zagotavljanju likvidnosti dodatno omogočamo ohranitev proizvodnih in razvojnih potencialov slovenskega gospodarstva. Država Slovenija bo za najete kredite do določene višine jamčila podjetjem in posameznikom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. S tem je oblikovan dodaten kreditni potencial preko 2 milijardi evrov, s katerim bo slovensko gospodarstvo bistveno lažje prebrodilo posledice epidemije.«

 

Ohranjanje zdravja, delovnih mest in likvidnosti gospodarstva

Na finančnem ministrstvu pravijo, da specifični cilji predlaganih ukrepov prvega protikorona paketa ostajajo ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (drugi protikorona paket) pa pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Ključni so ukrepi, ki bodo podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti in s tem ohranitev delovnih mest.

»Cilji predloga zakona so olajšati položaj gospodarskih družb pri najemanju nujno potrebnih likvidnostnih bančnih posojil in na ta način prispevati k ohranjanju gospodarske stabilnosti v državi, preprečiti hujšo gospodarsko škodo, ohraniti delovna mesta v gospodarskih družbah, zagotoviti zadostne srednjeročne likvidnosti v bančnem sistemu in optimizacija izrabe sicer že v veliki meri uporabljenega fiskalnega prostora proračuna Republike Slovenije. Za oživitev proizvodnje bodo potrebni dodatni finančni instrumenti, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov,« še pravijo na finančnem ministrstvu.

 


Nazaj na kategorijo AKTUALNO.

(Visited 1.253 times, 1 visits today)
Close