9:05 dop AKTUALNO

Večina vprašanih v Sloveniji zahteva poštene politike za boj proti izrednim podnebnim razmeram

Mnenjska raziskava Evropske investicijske banke (EIB) je pokazala, da se med prebivalci Slovenije krepi zavedanje o tem, kako velik vpliv imajo podnebne spremembe na okolje in družbo ter kako nujni so takojšnji podnebni ukrepi, tako doma kot po svetu.

Med tri največje izzive svoje države so vprašani uvrstili posledice podnebnih sprememb in propadanje okolja (67 % vprašanih), višje življenjske stroške (65 % vprašanih) in dostop do zdravstvenega varstva (46 % vprašanih).

Večina vprašanih v Sloveniji, ki se soočajo z razmeroma visoko inflacijo, zahteva poštene politike za boj proti izrednim podnebnim razmeram. 68 % (kar je na ravni povprečja EU) jih meni, da je treba v prehodu na nizkoogljično gospodarstvo odpraviti tudi socialne in ekonomske neenakosti.

Hkrati jih le 39 % verjame, da je vlada sposobna izpeljati takšen pravičen prehod.

Druge ključne ugotovitve raziskave so :

· Slovenci menimo, da so podnebna in okoljska vprašanja največji izziv naše države. V EU za svojo državo menijo tako samo še Danci;

· Dobri dve tretjini Slovencev menita, da je treba v prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo odpraviti tudi neenakosti;

· Tri četrtine menijo, da je treba za zeleni prehod ukiniti subvencije in davčne olajšave za letalska in vsa druga podjetja, ki so zelo odvisna od fosilnih goriv;

· Večina bi jih pristala na zvišanje dohodnine, če bi to pomagalo tistim z najnižjimi dohodki, da se prilagodijo podnebnim politikam;

· Večina jih meni, da bi morala vlada finančno odškodovati države, ki trpijo zaradi podnebnih sprememb, h katerim same niso prispevale.

“Zadnja raziskava EIB o podnebju kaže, da se Slovenci po katastrofalnih poplavah, ki so njihovo državo prizadele letošnje poletje, še bolj zavedajo podnebnih sprememb, s katerimi so se pripravljeni tudi odločno spopasti. Podnebne spremembe so uvrstili na sam vrh izzivov, s katerimi se sooča Slovenija. Pri tem se zavedajo, da prehod na podnebno nevtralen svet ne more uspeti brez odprave socialnih in ekonomskih neenakosti doma in po svet,” je ob tem dejal podpredsednik EIB Kiriakos Kakuris.

(Visited 41 times, 2 visits today)
Close