Avtor JS; foto: adobestock 5:34 pop GOSPODARSTVO

4 milijarde evrov namenjene projektom razogljičenja

Nov razpis Evropske komisije za spodbujanje inovativnih ukrepov v smeri razogljičenja je težak kar štiri milijarde evrov, sklad za inovacije pa bo posameznim projektom kril do 60 % stroškov.

Prejšnji teden je evropska komisija objavila razpis, s katerim namerava v okviru sklada za inovacije zbrati predloge za krepitev razogljičenja.

Proračun razpisa obsega rekordne 4 milijarde evrov, v primerjavi s prejšnjim razpisom pa je komisija kar podvojila proračunska sredstva, ki so namenjena projektom za proizvodnjo čiste tehnologije.

Razpis zajema predvsem področja energetsko intenzivnih panog, pridobivanja energije iz obnovljivih virov in shranjevanja energije, pa tudi pomorski in cestni promet ter stavbni sektor. Financira se iz prihodkov sistema EU za trgovanje z emisijami, nanj pa se lahko prijavijo projekti, ki se izvajajo v evropskem gospodarskem prostoru.

Sredstva razpisa, na voljo v obliki nepovratne podpore, so razporejena med pet različnih tem:

  • Splošno razogljičenje (velik obseg) – 1,7 milijarde evrov
  • Splošno razogljičenje (srednji obseg) – 500 milijonov evrov
  • Splošno razogljičenje (majhen obseg) – 200 milijonov evrov
  • Proizvodnja čiste tehnologije – 1,4 milijarde evrov
  • Pilotni projekti – 200 milijonov evrov

Ob tem bo sklad za inovacije kril največ 60 odstotkov stroškov posameznega projekta, prijavljene projekte pa bo komisija ocenila glede na njihov potencial na več področjih: zmanjševanje emisij, inovativnost, ponovljivost, stroškovna učinkovitost in zrelost.

Projekti, ki bodo kazali potencial, a ne bodo izbrani za pridobitev nepovratnih sredstev bodisi zaradi proračunskih omejitev ali pa pomanjkanja zrelosti, pa bodo kljub temu lahko še vedno upravičeni do prejema pomoči Evropske investicijske banke.

(Visited 36 times, 2 visits today)
Close