Avtor br; foto: shutterstock.com 12:54 pop AKTUALNO

Svetovni dan voda v Sloveniji: Čas je za bolj trajnostno rabo!

Vsako leto 22. marca, obeležujemo svetovni dan voda, njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Letošnja osrednja tema svetovnega dneva voda je pospešitev spremembe – za boljši dostop do čiste vode in sanitarne ureditve po vsem svetu.

Zavedati se je treba pomembnosti vode za posamezne ekosisteme ter o nujnosti odgovornega ravnanja z njenimi zalogami v okviru sanitarnih sistemov, kmetijstva in industrije.

Škodljive spremembe v vodnem krogu spodkopavajo napredek pri vseh glavnih globalnih izzivih – na področju zdravja, lakote, enakosti spolov, zaposlovanja, izobraževanja, industrije, naravnih nesreč in miru. Milijardam ljudi je oteženo življenje, ogroženo je njihovo zdravje, številne šole, podjetja, zdravstveni centri, kmetije in tovarne pa ne morejo varno delovati, saj ni upoštevana njihova človekova pravica do vode in ustrezne sanitarne ureditve.

V Sloveniji se skoraj tretjina načrpane vode izgubi v omrežju

Na Statističnem uradu RS so pripravili aktualne podatke, ki so pokazali, da je bilo skoraj polovica 84,9 milijona m3 načrpane vode v 2021 za javni vodovod dobavljene gospodinjstvom, 35,7 milijona m3 vode (21 %) so porabili poslovni subjekti, 4,4 milijona m3 vode (3 %) je bilo neobračunane (voda, ki se uporablja za potrebe gasilcev in čiščenje cest), v omrežju pa se je izgubilo kar 48,4 milijona m3 vode (27 %).

Največ vode na prebivalca je bilo dobavljene gospodinjstvom v osrednjeslovenski (43 m3), najmanj pa v koroški statistični regiji (31,5 m3). Skoraj 88 % vse vode, dobavljene gospodinjstvom iz javnega vodovoda, je bilo načrpane iz povodja Donave. Medtem ko je bilo iz povodja Jadranskega morja za gospodinjstva načrpane le 12 % vode ali 10,1 milijona m3.

Povečala se je količina odpadne vode iz gospodinjstev

V javno kanalizacijo je bilo v 2021 odvedenih 232,6 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora; kar 16 % več kot leto prej. 72 milijonov m3 (31 %) odpadnih voda je bilo iz gospodinjstev.

Od 232,6 milijona m3 odpadnih voda, nastalih v 2021, jih je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje, prečiščenih v čistilnih napravah, 69 %. Večina (96 %) teh voda je bilo izpuščenih v površinske vode, 2,4 % v podtalnico, 0,7 % pa v morje. Neprečiščene odpadne vode je ostalo 71 milijonov m3.

Vir: SURS, NIJZ

(Visited 63 times, 1 visits today)
Close