Spremembe na seznamih, pri pravilih za prehajanje meja in nov oranžni seznam!

28 septembra, 2020

Od 29. septembra spremembe na seznamih držav, rdeči seznam in zeleni seznam posodobljena, dodan nov oranžni seznam na ravni EU, na ravni EU pa tudi določena pravila za prehajanje meja – karantena v primeru negativnega testa ne bo več obvezna.

Vlada se je seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana in izbranih tretjih državah, Oceno epidemiološke situacije v državah in priporočilom Evropske komisije Re-open EU ter opredelitvijo kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije in epidemiološkimi trendi kumulativne 14-dnevne incidence na 100.000 prebivalcev po posameznih državah, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Presodila je strokovno utemeljenost omejitev iz Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije in odločila, da se te omejitve še naprej uporabljajo.

Oranžni seznam

Z novim Odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam.

Na rdeči seznam se uvrstijo nekateri deli držav članic EU, tudi Madžarske, Avstrije in Hrvaške, Italija se uvrsti na oranžni seznam, Poljska in Srbija pa na zelenega.

Vstop iz držav na zelenem seznamu

Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ni karantene. Po novem pa se šteje tudi, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo in to lahko izkaže z dokazilom.

Negativni test – brez karantene

Vstop iz držav na oranžnem in rdečem seznamu brez karantene možen tudi le z negativnim testom
Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem ali oranžnem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dni.

Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
Izjeme brez karantene in negativnega testa za vstop iz vseh držav na rdečem in oranžnem seznamu
Določenih je 12 izjem, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa.

Vstop iz katere koli rdeče in oranžne države se tako dovoli:

 • čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
 • osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
 • osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;
 • osebi z diplomatskim potnim listom;
 • članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;
 • predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;
  pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na
 • delo v tujini, ter uslužbencu državnih organov na službeni poti v tujini (opraviti mora testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);
 • osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
 • osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
  osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben).
  Med ustrezna dokazila za dokazovanje nujnih neodložljivih opravkov iz 10. točke spadajo na primer sodne odločbe ali drugi podobni akti, s katerimi oseba uveljavlja pravice do stikov z otroki.

Osebe, ki so jim mednarodne organizacije izdale laissez-passer potovalni dokument, in z vabilom ali potrdilom, ki ga izda državni organ Republike Slovenije, ter izkažejo službeni namen svojega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kakor imetniki diplomatskih potnih listov (5. točka).

Vstop iz sosednjih oranžnih ali rdečih držav

Dodatno so določene še tri izjeme, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz sosednje države ne glede na to, ali je ta država na oranžnem ali rdečem seznamu, se tako dovoli:

 • dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
 • državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v državo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe);
 • osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Republike Slovenije.

Vstop iz oranžnih držav članic EU ali schengenskega območja
Dodatno velja še ena izjema brez karantene in negativnega testa, in sicer za:

 • osebo, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Med karanteno je dovoljeno opraviti testiranje

Oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Če je izvid testa negativen, pristojni organ odločbo odpravi.

Zeleni seznam držav (vstop v Slovenijo brez karantene) od 29. septembra 2020

Države članice EU oziroma schengenskega območja:

Ciper
Finska
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Poljska
Tretje države:

Avstralija
Južna Koreja
Nova Zelandija
Srbija
Urugvaj

Rdeči seznam držav (karantena, razen z negativnim testom ali izjemami) od 29. septembra 2020

Na rdečem seznamu je 16 držav članic EU in schengenskega območja, pri čemer so za države, ki imajo neenakomerne porazdelitve okužb, na seznamu samo administrativne enote s slabo epidemiološko sliko, in 114 tretjih držav.

Države članice EU oziroma schengenskega območja:

Avstrija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Dunaj
administrativna enota Predarlska
administrativna enota Tirolska
Belgija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Bruselj
Bolgarija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Blagoevgrad
Hrvaška (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Brodsko-posavska
administrativna enota Dubrovniško-neretvanska
administrativna enota Liško-senjska
administrativna enota Požeško-slavonska
administrativna enota Šibensko-kninska
administrativna enota Splitsko-dalmatinska
administrativna enota Virovitiško-podravska
administrativna enota Zadarska
Češka

Danska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta
Francija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Auvergne-Rona-Alpe
administrativna enota Bretanja
administrativna enota Center-Val de Loire
administrativna enota Korzika
administrativna enota Hauts-de-France
administrativna enota Île-de-France
administrativna enota Normandija
administrativna enota Nova Akvitanija
administrativna enota Oksitanija
administrativna enota Provansa-Alpe-Azurna obala
francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana
francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe
francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin
francosko čezmorsko ozemlje La Réunion
Madžarska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Budimpešta
administrativna enota Győr-Moson-Sopron
Irska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Dublin
Luksemburg

Nizozemska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Severna Nizozemska
administrativna enota Južna Nizozemska
administrativna enota Utrecht
nizozemsko čezmorsko ozemlje Aruba
nizozemsko čezmorsko ozemlje Saint Maarten
Portugalska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Lizbona
Romunija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Bacău
administrativna enota Bihor
administrativna enota Brăila
administrativna enota Brașov
administrativna enota Bukarešta
administrativna enota Caras Severin
administrativna enota Covasna
administrativna enota Neamt
administrativna enota Iasi
administrativna enota Ilfov
administrativna enota Prahova
administrativna enota Vâlcea
administrativna enota Vaslui
Španija

Švica (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Fribourg
administrativna enota Ženeva
administrativna enota Vaud
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne enote):

Britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar
– Tretje države:

Afganistan
Albanija
Alžirija
Andora
Angola
Argentina
Armenija
Azerbajdžan
Bahami
Bahrajn
Bangladeš
Belize
Belorusija
Benin
Bolivija
Bosna in Hercegovina
Brazilija
Burkina Faso
Burundi
Butan
Čad
Čile
Črna gora
Dominikanska republika
Egipt
Ekvador
Ekvatorialna Gvineja
Eritreja
Esvatini
Etiopija
Filipini
Gabon
Gambija
Gana
Gvajana
Gvatemala
Gvineja
Gvineja Bissau
Haiti
Honduras
Indija
Indonezija
Irak
Iran
Izrael
Jamajka
Jemen
Južna Afrika
Južni Sudan
Kamerun
Katar
Kazahstan
Kenija
Kirgiška republika
Kolumbija
Komori
Kongo
Kongo
Kosovo
Kostarika
Kuvajt
Lesoto
Libanon
Liberija
Libija
Madagaskar
Malavi
Maldivi
Mali
Maroko
Mavretanija
Mehika
Moldavija
Mongolija
Mozambik
Namibija
Nepal
Niger
Nigerija
Nikaragva
Oman
Pakistan
Panama
Papua Nova Gvineja
Paragvaj
Peru
Rusija
Salvador
Sao Tome in Principe
Savdska Arabija
Senegal
Severna Koreja
Severna Makedonija
Sierra Leone
Sirija
Slonokoščena obala
Somalija
Srednjeafriška republika
Surinam
Tadžikistan
Tanzanija
Togo
Trinidad in Tobago
Turčija
Turkmenistan
Ukrajina
Uzbekistan
Venezuela
Vzhodni Timor
Zambija
Združene države Amerike
Združeni arabski emirati
Zelenortski otoki
Zimbabve

 

Vir: gov.si

Nazaj na kategorijo aktualno.
(Visited 474 times, 1 visits today)