5:22 pop AKTUALNO

Prek 116 milijonov evrov za nov evropski program LIFE

Evropska komisija je napovedala naložbo v višini več kot 116 milijonov evrov za strateške projekte novega programa LIFE.

S financiranjem se bo podprlo osem večjih projektov v Belgiji, Estoniji, Španiji, Italiji, na Poljskem, Slovaškem in Finskem pri doseganju podnebnih in okoljskih ciljev.

Pričakuje se, da bodo projekti mobilizirali precej dodatnih sredstev iz drugih virov financiranja EU, med drugim iz kmetijskih, strukturnih, regionalnih in raziskovalnih skladov, pa tudi iz nacionalnih skladov in naložb zasebnega sektorja.

Projekti bodo, kot pravijo, pripomogli k temu, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na svetu in bo uspešno izvajala evropski zeleni dogovor.

S temi sredstvi se podpirajo tudi strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, akcijski načrt za krožno gospodarstvo, akcijski načrt za ničelno onesnaževanje in pravila o obnovi narave ter se prispeva k prehodu na čisto energijo.

vir: EK

(Visited 41 times, 7 visits today)
Close