Prehajanje meja: Kako bomo uporabljali digitalno zeleno potrdilo?

18 marca, 2021

Evropska komisija je včeraj predlagala uvedbo digitalnega zelenega potrdila za olajšanje varnega prostega gibanja znotraj EU med pandemijo COVID-19. To potrdilo bo dokazovalo, da je bila oseba cepljena proti COVID-19, da je prejela negativen rezultat testa ali pa da je prebolela COVID-19.

Potrdilo bo brezplačno in bo na voljo v elektronski ali papirni različici. Vključevalo bo kodo QR, s katero se bosta zagotovila varnost in verodostojnost potrdila. Komisija bo vzpostavila skupni portal za zagotovitev, da bo potrdila mogoče preverjati po vsej EU, države članice pa bo podprla pri tehnični izvedbi potrdil.

Države članice bodo še naprej odločale, katere izjeme od javnozdravstvenih omejitev se lahko uporabljajo za potnike, vendar bodo morale take izjeme uporabljati za vse imetnike digitalnega zelenega potrdila enako.

Poudarili so, da je ključni cilj orodje, ki je preprosto za uporabo, nediskriminatorno in varno ter popolnoma spoštuje varstvo podatkov.

Za potovanja s čim manj omejitvami

Komisar za pravosodje Didier Reynders je dejal: „Z digitalnim zelenim potrdilom želimo na evropski ravni zagotoviti, da bodo lahko državljani in državljanke EU ter njihovi družinski člani to poletje potovali varno in s čim manj omejitvami. Digitalno zeleno potrdilo ne bo predpogoj za prosto gibanje in v ničemer ne bo diskriminatorno. Po zaslugi skupnega pristopa na ravni EU bomo postopoma lahko ponovno vzpostavili prosto gibanje znotraj EU in se izognili fragmentaciji. Obenem je to tudi priložnost, da vplivamo na svetovne standarde in vodimo z zgledom na podlagi evropskih vrednot, kot je varstvo podatkov.“

Zeleni: če ste preboleli, se cepili ali testirali

Digitalno zeleno potrdilo bo zajemalo tri vrste potrdil – potrdila o cepljenju, potrdila o opravljenem testu (testi NAAT/RT-PCR ali hitri antigenski testi) ter potrdila za osebe, ki so prebolele COVID-19;
potrdila bodo izdana v digitalni obliki ali na papirju. Obe vrsti potrdil bosta opremljeni s kodo QR, ki bo vsebovala vse potrebne ključne informacije, ter digitalnim podpisom, ki bo jamčil za pristnost potrdila.

Enake pravice za vse?

Kljub temu pa zatrjujejo, da bo potrdilo nediskriminatorno: “Vsi ljudje – ki so bili cepljeni ali ne – bi morali imeti koristi od digitalnega zelenega potrdila, ko potujejo v Evropski uniji. Da bi se preprečila diskriminacija posameznikov, ki niso cepljeni, Komisija predlaga, da se poleg interoperabilnega potrdila o cepljenju uvedeta tudi potrdilo o opravljenem testu na COVID-19 in potrdilo za osebe, ko so prebolele COVID-19.”

Poudarjajo tudi enake pravice za potnike, ki imajo digitalno zeleno potrdilo – kadar države članice za izvzetje iz nekaterih javnozdravstvenih omejitev, kot sta testiranje ali karantena, zahtevajo potrdilo o cepljenju, bodo morale pod enakimi pogoji sprejeti tudi potrdila o cepljenju, ki se izdajo v okviru sistema digitalnega zelenega potrdila. Ta obveznost bi bila omejena na cepiva, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU, vendar pa bi se države članice lahko odločile, da bodo poleg teh sprejele tudi druga cepiva.

Države bodo morale tudi obveščati o drugih ukrepih: “Če bo država članica od imetnikov digitalnega zelenega potrdila še naprej zahtevala karanteno ali testiranje na COVID-19, bo morala o taki odločitvi obvestiti Komisijo in vse druge države članice ter pojasniti razloge za svojo odločitev.”

Cela EU

Digitalno zeleno potrdilo bo veljalo v vseh državah članicah EU, sistemu pa se bodo lahko pridružili tudi Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Izdajati bi se moralo državljankam in državljanom EU ter njihovim družinskim članom, neodvisno od državljanstva, pa tudi osebam, ki niso državljani EU, vendar v EU prebivajo, ter obiskovalcem s pravico potovati v druge države članice.

Sistem digitalnega zelenega potrdila je začasni ukrep. Prenehal se bo uporabljati, ko bo Svetovna zdravstvena organizacija razglasila konec izrednih mednarodnih zdravstvenih razmer zaradi pandemije COVID-19.

 

Vir in več: Digitalno zeleno potrdilo

Nazaj na kategorijo aktualno.
(Visited 133 times, 2 visits today)