Avtor Vb, foto: shutterstock.com 8:22 dop AKTUALNO

Ljubljana: Sečnja za večjo varnost obiskovalcev mestnih gozdov

V Mestni občini Ljubljana na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), gozdnogospodarskih in gozdngojitvenih načrtov ZGS ter skladno s Strategijo razvoja mestnih gozdov 2020–2045 letos napovedujejo več sanitarnih in pomladitvenih sečenj v mestnih gozdovih na občinskih zemljiščih na območju Ljubljanskega gradu in Golovca.

“Posegi so potrebni prednostno zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev, pa tudi zaradi redne nege gozda ter vzdrževalnih del v javnem interesu, s čimer bomo usmerjali razvoj gozdov za trajno zagotavljanje njegovih številnih funkcij, zlasti socialnih in ekoloških,” pravijo v Mestni občini Ljubljana.

Na Ljubljanskem gradu so dela že potekala, nadaljujejo pa na Golovcu, kjer bo izvajalec na treh lokacijah (pri Observatoriju, pri Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje – ALUO in na Rakovniku) odstranil nevarno, bolno, nevitalno ter oslabelo drevje. Ponekod, kjer se je razraslo kakovostno mlado drevje, bodo hkrati izvedli tudi pomladitveno sečnjo.

“Pri Observatoriju bo sečnja zaradi podlubnikov in drugih insektov, vetroloma, bolezni in drugih vzrokov obsegala 20 dreves, dodatnih 17 dreves pa se beleži kot pomladitvena sečnja (skupno približno 90 m3 drevja). Na območju v bližini objekta ALUO ob Dolenjski cesti bo izvajalec poskrbel za sečnjo skupno 53 dreves (približno 72 m3), od tega 10 oslabelih dreves zaradi bolezni in drugih razlogov. Za sečišči pri Observatoriju in ALUO je treba najprej urediti gozdni vlaki, zato pričakujemo, da bodo dela izvedena do konca marca 2023, območje pa bo urejeno predvidoma v začetku aprila,” so še dejali.

Na Rakovniku bo potekala sečnja 75 dreves (približno 110 m3), od tega 36 poškodovanih ali oslabelih dreves zaradi vetra, bolezni in drugih razlogov, ostalo zaradi pomladitve gozda. Več dreves je nagnjenih nad javno potjo, ki jih je treba zaradi povečane nevarnosti odstraniti. Rok za izvedbo sečnje, naveden v odločbi ZGS, je 29. november 2023.

Na Rožniku bodo še sekali

“Predvideno je tudi nadaljevanje preostalega dela sanitarne sečnje v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, na območju Podrožniške poti, ki je bila v teku od decembra lani do nedavne ustavitve del zaradi vremenskih razmer. ZGS v zvezi s tem načrtuje posvet s strokovno in zainteresirano javnostjo,” so še povedali.

Z javnostjo so v MOL delili tudi mnenje Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je namreč podal svoje mnenje o upravljanju ljubljanskih mestnih gozdov in sečnje na Rožniku. Med drugim so zapisali: ” Glede na problematiko gozdnih sestojev bo ukrepanje v ljubljanskih mestnih gozdovih (Grajski hrib, Golovec, Rožnik) tudi v prihodnjih letih nujno. Pri tem se lahko odločamo za različne variante poseganja z ozirom na stanje gozdov in starost sestojev, poudarjenost funkcij in lastništvo: od arboristične obravnave vsakega drevesa, pogostega ukrepanja v sestojih z manjšo jakostjo, do občasnega ukrepanja z večjo koncentracijo del. Prva skupina ukrepov pomeni bistveno višje stroške dela in je težko izvedljiva v zasebnih gozdovih (soglasje lastnika in finančna nadomestila). V večini primerov javnih mestnih gozdov je z več vidikov (npr. sprejemanje s strani javnosti, stalna prisotnost gozda) smiselno težiti k pogostnejšemu ukrepanju manjše jakosti.”

Celotno mnenje pa TULE.

(Visited 68 times, 1 visits today)
Close