11:42 dop AKTUALNO

Institut Jožef Stefan: Epidemija počasi upada

“Epidemija počasi upada. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno R=0,86,” so včeraj sporočili z Instituta Jožef Stefan (IJS). “Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 848. Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 848 in ocenjeno reprodukcijsko število R=0,86, bi lahko to stanje dosegli konec marca.”

V analizi so predstavili še dve vzpodbudni novici:

  • Število dnevno pozitivnih oseb, starejših od 65 let, počasi upada, tako v domovih starejših občanov (DSO), kot tudi zunaj njih.
  • Zasedenost bolnišničnih kapacitet počasi upada.

Dodali pa so še, da se je prisotnost SARS-CoV-2 v odpadni vodi slovenskih čistilnih naprav sredi januarja predvidoma ustalila.

Kakšna je prognoza?

“Za bolnišnične obravnave in število umrlih oseb predstavljamo tudi scenarija, kjer smo predpostavili, da po 11. 2. 2021 R zraste na 1,0 oz. 1,1 zaradi sproščanja ukrepov v oranžni fazi, ter scenarij, kjer smo predpostavili, da v Sloveniji že imamo bolj kužen novi sev, ki je razpršen v populaciji. V tem scenariju smo predpostavili, da je bil 13. 1. 2021 delež novega seva 0,2%* in da je 60% bolj kužen** od običajnega seva. Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi. Nakazuje se, da bi lahko novi bolj kužen sev postal dominanten konec aprila (Slika 12) in takrat bi se lahko krivulje obrnile spet navzgor. Ocenjeni podvojitveni čas novega seva v trenutnih pogojih je približno 13 dni. Negotovosti teh ocen so velike,” previdno napovedujejo na IJS.

Trenutno smo v oranžni fazi. Za prehode med različnimi fazami morata biti izpolnjena dva pogoja: tedensko povprečje potrjenih primerov in število hospitaliziranih. Ob enakem trendu razvoja epidemije* bi lahko v rumeno fazo po napovedih IJS prešli v začetku marca. Uporabili so enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije. Vpliva sproščanja ukrepov v oranžni fazi na nadaljnji potek epidemije niso upoštevali.

V tabeli so zbrali pričakovane datume prehodov med fazami, pri tem pa je, kot poudarjajo, potrebno vzeti v obzir tudi velike negotovosti za vse izračunane datume, saj je potek epidemije odvisen od ljudi in ukrepov.

Faza  Tedensko povprečje / datum  Število hospitaliziranih / datum
 Črna  >1350 / 19. 1. 2021  >1200 / 19. 1. 2021
 Rdeča  <1350 / 20. 1. 2021  <1200 / 20. 1. 2021
 Oranžna  <1000 / 9. 2. 2021  <1000 / 4. 2. 2021
 Rumena  <600 / 7. 3. 2021  <500 / 8. 3. 2021
 Zelena  <300 / –  –
(Visited 233 times, 1 visits today)
Close