Avtor Samo Kranjec 10:00 dop AKTUALNO

EU sprejela strateški načrt za program Obzorje Evropa

Evropska komisija je sprejela prvi strateški načrt za program Obzorje Evropa za obdobje 2021–2024, novi program EU za raziskave in inovacije, vreden 95,5 milijarde evrov. 

 

Strateški načrt je novost v programu Obzorje Evropa in določa strateške usmeritve za ciljno usmerjanje naložb v prvih štirih letih njegovega izvajanja. Zagotavlja, da bodo ukrepi EU na področju raziskav in inovacij prispevali k prednostnim nalogam EU, vključno s podnebno nevtralno in zeleno Evropo, Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, in gospodarstvom za ljudi.

»Ta načrt vzpostavlja okvir za raziskave in inovacije najvišje kakovosti, temelječe na odličnosti, ki se bodo izvajale v okviru delovnega programa za program Obzorje Evropa. S temi strateškimi usmeritvami želimo zagotoviti, da bodo naložbe v raziskave in inovacije prispevale k okrevanju, ki bo temeljilo na zelenem in digitalnem prehodu, odpornosti ter odprti strateški avtonomiji,« je povedala Margrethe Vestager, izvršna podpredsednica za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo.

 

Štiri strateške usmeritve

Strateški načrt določa štiri strateške usmeritve v zvezi z naložbami v raziskave in inovacije v okviru programa Obzorje Evropa za naslednja štiri leta:

  • spodbujanje odprte strateške avtonomije s prevzemom vodilne vloge pri razvoju ključnih digitalnih, omogočitvenih in nastajajočih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig;
  • obnova evropskih ekosistemov in biotske raznovrstnosti ter trajnostno upravljanje naravnih virov;
  • preoblikovanje Evrope v prvo digitalno podprto krožno, podnebno nevtralno in trajnostno gospodarstvo;
  • oblikovanje odpornejše, bolj vključujoče in bolj demokratične evropske družbe.

Vse štiri usmeritve temeljijo na mednarodnem sodelovanju, ki je bistveno za reševanje številnih svetovnih izzivov.

V Evropski komisiji pravijo, da so strateškem načrtu opredeljena tudi evropska sofinancirana in so-načrtovana partnerstva ter misije EU, ki se bodo podprla prek programa Obzorje Evropa. »Partnerstva bodo pokrivala kritična področja, kot so energija, promet, biotska raznovrstnost, zdravje, varnost in krožnost, pri čemer bodo dopolnjevala deset institucionaliziranih evropskih partnerstev, ki jih je Komisija predlagala februarja. Misije EU bodo obravnavale svetovne izzive, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje, z ambicioznimi in navdihujočimi, a dosegljivimi cilji, kot so boj proti raku, prilagajanje podnebnim spremembam, varstvo oceanov, okolju prijaznejša mesta ter zagotavljanje zdravja tal in hrane. Lotile se bodo zapletenih vprašanj, ki jih bodo reševale z uporabo obsežnega portfelja instrumentov v različnih disciplinah in na različnih področjih politike, od raziskovalnih projektov in ukrepov politike pa celo do zakonodajnih pobud.«

Usmeritve načrta obravnavajo tudi številna horizontalna vprašanja, kot je enakost spolov. Vključevanje vidika spola bo privzeta zahteva v vsebinah raziskav in inovacij v celotnem programu, razen če ni posebej določeno, da to vprašanje ni relevantno za zadevno temo.

 

Prvi razpisi za zbiranje predlogov bodo objavljeni spomladi

Prednostne naloge, določene v strateškem načrtu za program Obzorje Evropa, se bodo izvajale v okviru njegovega delovnega programa. Slednji določa možnosti financiranja za raziskovalne in inovacijske dejavnosti prek tematskih razpisov za zbiranje predlogov in tem. Prvi razpisi za zbiranje predlogov bodo objavljeni spomladi ter predstavljeni na evropskih dnevih raziskav in inovacij 23. in 24. junija.

(Visited 185 times, 3 visits today)
Close