4:00 pop AKTUALNO

Domovi za starejše: potrebujemo zdravnike in namestitve!

Skupnost socialnih zavodov Slovenije poziva ministra za zdravje dr. Tomaža Gantarja, da se s takojšnjimi prerazporeditvami zdravstvenih delavcev iz manj nujnih in manj obremenjenih zdravstvenih programov aktivno vključi v reševanje izjemne kadrovske stiske v domovih za starejše, ki se soočajo z izbruhi okužb s koronavirusom.

“Reševanje kadrovske stiske v teh domovih ne more biti prepuščeno improvizaciji, zamudnemu dogovarjanju, odzivnosti prostovoljcev in zmožnostim najbližjega zdravstvenega zavoda. Nedopustno je, da je breme reševanja te problematike preloženo na ramena prizadetih socialnovarstvenih zavodov, ki razen prošenj za pomoč nimajo učinkovitih vzvodov za reševanje kadrovske stiske. Žal so tovrstne prošnje po pomoči vse pogosteje tudi neuslišane,” pravijo v javnem pismu.

“Ministrstvo za zdravje je z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov zdravstvene zavode sicer napotilo, da zdravstvene kadre iz manj obremenjenih programov usmerijo v pomoč socialnovarstvenim zavodom, pri tem pa ni poskrbelo, da se te prerazporeditve tudi dejansko izvedejo povsod tam, kjer so potrebne,” pojasnjujejo.

Skupnost zato poziva zdravstvene zavode in zdravstvene delavce, da se solidarno vključijo v reševanje kadrovske stiske v domovih za starejše. “Stanovalke in stanovalci domov za starejše in posebnih zavodov nujno potrebujejo vašo srčnost, strokovnost in predanost.”

Hoteli in zdravilišča, javite se!

Skupnost prav tako vabi zdravilišča, hotelirje in druge, ki razpolagajo z nastavitvenimi zmogljivostmi, da se vključijo v iskanje primernih lokacij za zunanje enote.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je že 2. aprila letos pozvala Ministrstvo za zdravje, da zagotovi zunanje enote za osamitev okuženih stanovalcev, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja, saj večina izvajalcev socialnovarstvenih storitev nima zmogljivosti za izvajanje popolne in učinkovite osamitve oziroma ima tovrstne zmogljivosti le za manjše število okuženih.

“Ministrstvo za zdravje je tovrstne predloge vseskozi zavračalo in vztrajalo, da se za okužene stanovalce poskrbi v domovih za starejše. V drugem valu epidemije, ko je utemeljenost zahtev po zunanjih enotah nedvomna, pa je Ministrstvo za zdravje preložilo odgovornost za njihovo vzpostavitev na izvajalce socialnovarstvenih storitev in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,” pravijo. Skupnost zato poziva Ministrstvo za zdravje, da se vendarle vključi v skupno iskanje najprimernejših lokacij ter zagotavljanje potrebne kadrovske zasedbe in tehnične opremljenosti.

Ob tem izpostavlja 6. člen Odredbe o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da zdravstveno dejavnost v nastanitvenih objektih, ki zagotavljajo osamitev (izolacijo), zagotovi javni zdravstveni zavod na primarni ali sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki deluje na območju, kjer je nastanitveni objekt.

Skupnost tako prosi zdravilišča, hotelirje in vse, ki razpolagajo z nastavitvenimi zmogljivostmi, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za vzpostavitev zunanjih enot, da čim prej stopijo v stik s strokovno službo Skupnosti na e-poštnem naslovu info@ssz-slo.si.

(Visited 67 times, 1 visits today)
Close