2:51 pop PartnerjiOkolje

ZEOS, d.o.o. predstavlja ozaveščevalne aktivnosti

Leta 2005 ustanovljena družba ZEOS, d.o.o. je nacionalna neprofitna skupna shema ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami ter odpadnimi nagrobnimi svečami. Letno izvedejo preko 10.000 prevzemov e-odpadkov in odpadnih baterij ter jih preko izvajalcev zbiranja posredujejo v obdelavo. Dosegajo zelo dobre rezultate, saj so leta 2016 za 24,4% presegli zakonsko določen cilj zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, ki je 41% zbranih količin glede na povprečje količin e-opreme dane na trg RS v preteklih treh letih.

Utrinek z ozaveščevalnega dogodka_web

Na področju ozaveščanja družba izvaja mnogo aktivnosti. Med uspešnimi še posebej izstopata dva večja LIFE projekta, sofinancirana s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS.

Prvi projekt z imenom LIFE+ »Slovenska OEEO kampanja« (2011 – 2013) je bil namenjen dvigu ozaveščenosti potrošnikov in druge ciljne javnosti o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami. V sklopu projekta so izdelali tudi multimedijski tovornjak E-transformer, ki na izviren in zanimiv način predstavlja ločevanje in ponovno uporabo električnih in elektronskih odpadkov. Projekt je bil zelo uspešen, kar dokazuje tudi nagrada Best of the best LIFE project.

Drugi projekt z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj (2016 – 2020) pa je namenjen vzpostavljanju potrošniku prijazne mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa izvajajo mobilna zbiranja.

3_web

Zajeta slika

(Visited 220 times, 1 visits today)
Close