ZEOS, d.o.o. predstavlja ozaveščevalne aktivnosti

Leta 2005 ustanovljena družba ZEOS, d.o.o. je nacionalna neprofitna skupna shema ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami ter odpadnimi nagrobnimi svečami. Letno izvedejo preko 10.000 prevzemov e-odpadkov in odpadnih baterij ter jih preko izvajalcev zbiranja posredujejo v obdelavo. Dosegajo zelo dobre rezultate, saj so leta 2016 za 24,4% presegli zakonsko določen cilj zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, ki je 41% zbranih količin glede na povprečje količin e-opreme dane na trg RS v preteklih treh letih.

Utrinek z ozaveščevalnega dogodka_web

Na področju ozaveščanja družba izvaja mnogo aktivnosti. Med uspešnimi še posebej izstopata dva večja LIFE projekta, sofinancirana s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS.

Prvi projekt z imenom LIFE+ »Slovenska OEEO kampanja« (2011 – 2013) je bil namenjen dvigu ozaveščenosti potrošnikov in druge ciljne javnosti o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami. V sklopu projekta so izdelali tudi multimedijski tovornjak E-transformer, ki na izviren in zanimiv način predstavlja ločevanje in ponovno uporabo električnih in elektronskih odpadkov. Projekt je bil zelo uspešen, kar dokazuje tudi nagrada Best of the best LIFE project.

Drugi projekt z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj (2016 – 2020) pa je namenjen vzpostavljanju potrošniku prijazne mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa izvajajo mobilna zbiranja.

3_web

Zajeta slika

Preberite tudi:

Slika2
Predstavitev družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG d.o.o.) je bila ustanovljena marca 2016 kot družba v 100-odstotni lasti države. Na podlagi zakona o ...

1cd7a26a7668e2d7c7f8e4e0067d97d6
Vrtnarski nasveti za mesec junij vrtnega centra EUROGARDEN

...  bujno rastejo, na žalost jim pleveli zelo lepo sledijo inpredstavljajo konkurenco okrasnim rastlinam, zato jih odstranjujemo.Lahko ...

5c7d44f137937b494013f83bd7edb838
Voda vedno vrne udarec

Vse nevarne in manj nevarne snovi, ki jih ljudje brez slabe vesti spustimo  neposredno v  podtalnico, nam voda slej ko prej vrne nazaj skozi pipo.V ...

d194b18016e5a1742f2a4037cd0704a4
Europarkova ekološka tržnica

Obiščite Europarkovo ekološko tržnico in spoznajte prave okuse narave z ekološko pridelanimi izdelki slovenskih ponudnikov. Ljudje se vse bolj ...