Izračunan multiplikator je po besedah Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) višji od povprečnega multiplikatorja za dejavnosti v Sloveniji, ki znaša približno 1,66.

Mednarodni športni dogodki pomembno vplivajo na prihode in prenočitve: svetovna prvenstva, ob katerih so na Slovenski turistični organizaciji (STO) lani izvajali promocijo znamke I feel Slovenia in Slovenije, so v poprečju trajala več kot devet dni. Športni dogodki tudi pomembno prispevajo k uresničevanju cilja desezonalizacije. Več kot 70 odstotkov športnih dogodkov, ob katerih je STO lani izvajala promocijo, je potekalo v nizki sezoni.

Vrhunska gostiteljica najzahtevnejših prireditev

Športni turizem je eden ključnih turističnih produktov slovenskega turizma, so prepričani na Slovenski turistični organizaciji. Naša država je namreč odlična destinacija za aktivna doživetja, vrhunska gostiteljica najzahtevnejših prireditev ter izredna destinacija za priprave in rehabilitacijo športnikov.

Tudi zato so na STO športni turizem izbrali za osrednjo temo naših komunikacijskih aktivnosti v letih 2022 in 2023. Še dodatno je zalet povezovanju športa in turizma dalo oblikovanje posebnega ministrstva – Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Skupno je zgolj lani STO promocijske aktivnosti izvajala v okviru več kot 60 mednarodnih športnih dogodkov v Sloveniji.

Nekoč zimska središča se uspešno prilagajo podnebnim razmeram 

Kot pravijo na omenjenem ministrstvu, so se nekatera slovenska smučarska središča, ki so bila v preteklosti v veliki meri odvisna od zimske turistične sezone in so organizirala v glavnem zimske športne dogodke, že uspešno prilagodila aktualnim podnebnim razmeram. Preoblikujejo se v središča celoletnega turizma. Ponekod organizirajo prvenstva in tekme v gorskem kolesarjenju (downhill), s čimer so se uspešno uvrstila na svetovni zemljevid tovrstnih športnih lokacij.

»Zaradi podnebnih sprememb in visokih temperatur, ki smo jim bili priča zadnjo zimo, se zelo zavedamo, kako pomembno je razvijati celoletno turistično ponudbo, zato spodbujamo naložbe v turistično infrastrukturo, ki bo omogočila oblikovanje privlačnih turističnih produktov za 365 dni,« pojasnijo na MGTŠ.

V celoletni turizem bodo investirali 359 milijonov

V zadnjih dveh letih se v Sloveniji izvaja velik naložbeni cikel v skupni vrednosti 359 milijonov evrov. MGTŠ je z javnimi razpisi in sredstvi evropskih skladov React EU in NOO (Next generation) v skupni višini 142,6 milijona evrov sofinanciralo obnovo in razvoj nastanitvenih zmogljivosti višje dodane vrednosti, preoblikovanje gorskih in smučarskih središč v središča celoletnega turizma ter obnovo javne turistične infrastrukture. »Pri naložbah upoštevamo smernice za zeleni prehod in trajnostni razvoj,« zagotavljajo.

Lani devet smučarskih centrov prestrukturirali v gorske turistične centre

Z namenom preoblikovanja smučarskih centrov v razvoj celoletne turistične ponudbe so lani izvedli javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti (sofinanciranje iz evropskega sklada React EU). »Podprli smo prestrukturiranje devetih smučarskih centrov v celoletne gorske turistične centre, v višini dobrih 55,4 milijona evrov. S to podporo države smo spodbudili naložbe v žičniško in drugo infrastrukturo za zunanje turistične aktivnosti v skupni višini 84 milijonov evrov,« so nam pojasnili na MGTŠ. Na razpisu so podprli tako vlaganja v žičniško kot tudi drugo turistično infrastrukturo za aktivnosti v naravi, ki niso vezane izključno na zimsko sezono.

Prepoznavnost Slovenije in znamke I feel Slovenia STO krepi tudi v sodelovanju s športnimi amabasadorji Luko Dončićem, Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem, Janjo Garnbret in Ilko Štuhec ter kluboma Jumbo Visma in Dallas Mavericks. Slovenski športniki nas z dosežki, entuziazmom in srčnostjo navdihujejo, obenem pa navdušujejo milijone športnih navdušencev in aktivnih posameznikov po svetu. Prepričani smo, da lahko z njihovo pomočjo učinkovito promoviramo Slovenijo kot destinacijo aktivnega oddiha in delimo vrednote znamke I feel Slovenia.

Dobra infrastruktura osnova za razvoj celoletnega turizma

Dobra infrastruktura gorskih središč (žičnice, sedežnice) je osnova tudi za razvoj celoletnega turizma in turističnih produktov, ki so v ponudbi celo leto. Vsi prejemniki sredstev pa so s pogodbami o sofinanciranju projektov zavezani tudi k prestrukturiranju ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih. To pomeni, da so morali investirati tudi v postavitev ali obnovo infrastrukture za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono (na primer zip line proge, adrenalinski parki, proge za downhill in gorsko kolesarjenje, ureditev tematskih pohodniških poti, tematski parki, doživljajski parki).

Podprli 58 projektov občin v javno turistično infrastrukturo

Prav tako so na osnovi javnega razpisa s strani MGTŠ z evropskimi in nacionalnimi sredstvi podprli vlaganja občin v javno turistično infrastrukturo, kar bo prav tako omogočilo razvoj celoletne turistične ponudbe. Upravičenci so bili lokalne skupnosti, civilnodružbene organizacije (društva in zveze društev), javno-zasebna partnerstva med lokalnimi skupnostmi in gospodarskimi subjekti s področja turizma ali/in civilno-družbenimi organizacijami. 

Tudi v prihodnje predvidene naložbe za razvoj celoletne ponudbe

MGTŠ bo tudi v prihodnje spodbujalo razvoj celoletne turistične ponudbe. V letu 2025 je načrtovana objava javnega razpisa za turistične atrakcije in projekte v/ob objektih kulturne dediščine (le za vzhodno kohezijsko regijo) v višini 6,89 milijona evrov. Upravičeni bodo stroški manjših vlaganj v atrakcije in razvoj turističnih produktov.

V letih 2026 in 2028 je načrtovana objava javnega razpisa za razvoj turizma v turističnih destinacijah. Vrednost posameznega razpisa bo 7,53 milijona evrov oz. skupaj v obeh letih 15,06 milijona evrov. Upravičenci bodo turistične destinacije. Upravičeni bodo stroški za dvig kompetenc, razvoj turističnih produktov in podobno.

sportni turizem 1
sportni turizem 2
sportni turizem 3

S sedmimi milijoni evrov bodo sofinancirali 83 občinskih naložb

Poleg razpisov v turistične produkte in infrastrukturo je za razvoj celoletnega turizma pomembno tudi vlaganje v športno infrastrukturo. V letu 2023 je bilo na podlagi javnega razpisa z dobrimi sedmimi milijoni evrov sofinanciranih 83 občinskih naložb v športno infrastrukturo. Neposredno so bile sofinancirane še naložbe v javni zavod Planica in preko razpisa organizacija velikih mednarodnih prireditev.

»Letos, natančneje 8. marca, je MGTŠ objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji za leto 2024. Predviden pa je tudi še javni razpis za športno infrastrukturo,« sklenejo na MGTŠ.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Close