Znak »Slovenia Green« tudi za Zeleni kras

17 junija, 2020
Foto: arhiv RRA Zeleni kras d.o.o., www.slovenia.info

Občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, združuje turistična destinacija Zeleni kras, ki je po večletnih prizadevanjih in razvoju ter napredku na področju turizma pridobila uveljavljeni znak »Slovenia Green«. S pridobitvijo certifikata je destinacija ena redkih v Sloveniji, ki vključuje več občin in tako enotno zastopa ter povezuje regijo na področju turizma.

Znak »Slovenia Green« je nacionalni standard, ki se uporablja v projektu Zelena shema slovenskega turizma in združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacija Zeleni kras je skupaj s še ostalimi lokalnimi deležniki (podjetja, zavodi, društva, občine, turistični ponudniki) znotraj tako imenovane Zelene sheme že od leta 2018 dobro zastopana in si kot družbeno in okoljsko odgovorna ter prijazna destinacija prizadeva turizem umestiti v vsakdan lokalne skupnosti.

Zeleni kras na poti do trajnostnega turizma

»Pridobitev certifikata »Slovenia Green« je izjemno pomembna, saj nas postavlja kot turistično destinacijo ob bok primerljivim destinacijam v Sloveniji in Evropi. Pri tem nam daje tudi priznanje, da smo na pravi poti k trajnostnemu turizmu, ki bo na eni strani predstavil destinacijo Zeleni kras kot privlačno, zeleno in polno možnosti za raziskovanje neodkritih kotičkov, hkrati pa bo turističnim ponudnikom ponudil izhodišča za nadgradnjo njihove ponudbe. Znak je pomemben tudi na področju promocije destinacije, saj s potencialnimi obiskovalci komunicira, da smo varna destinacija, kar je še posebej pomemben vidik v času po epidemiji,« je pridobitev znaka pokomentiral Dejan Iskra, RRA Zeleni kras.

Vir: Občina Pivka

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 210 times, 1 visits today)