Po Fužinskih planinah: pomen vodnih virov za pašništvo

1 julija, 2021

Zadostna oskrba z vodo je v alpskem prostoru eden pomembnih dejavnikov za ohranjanje ekstenzivne kmetijske dejavnosti v obliki planinskega pašništva.

Planine na območju Triglavskega narodnega parka so se namreč že v preteklosti soočale s pomanjkanjem površinskih vodnih virov za napajanje živine, zato so vodo zagotavljali z zbiranjem deževnice v tradicionalno zgrajenih kalih.

Triglavski narodni park to soboto, 3. julija, vabi na brezplačno tematsko strokovno vodenje po Fužinskih planinah o naravovarstvenem pomenu kalov v okviru projekta VrH Julijcev.

“Kali so tudi kot edini stoječi površinski vodni vir pomemben habitat za varstveno pomembne prostoživeče vrste, zaradi opuščanja dejavnosti v zadnjih desetletjih pa številni kali niso več v uporabi, tako pa je neposredno ogrožena dolgoročna ohranitev prostoživečih vrst, vezanih na površinska vodna telesa, kot sta veliki pupek in hribski urh. Veliki pupek in hribski urh sta ogroženi kvalifikacijski vrsti, katerih stanje habitatov bomo izboljšali v okviru projekta z zgostitvijo mreže razpoložljivih vodnih okolij, ki na živih planinah in pašnikih vključuje tudi tradicionalno obnovo kalov,” povedo ob tem v TNP.

 


Pohod, ki ga organizirata Turizem Bohinj in Triglavski narodni park, ne bo zahteven, trajal pa bo okoli 6 ur. Prijave zbirajo danes do 12.00 na elektronski naslov info@bohinj.si ali na telefonski številki 04 57 47 590.

 

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 129 times, 1 visits today)