Dovžanova soteska – med strmimi stenami vseh barv

28 maja, 2021

Dovžanova soteska je geološko eno najzanimivejših območij v Sloveniji. Slikovito dolino, ki leži 3,2 kilometra severovzhodno od Tržiča, je reka Tržiška Bistrica vrezala globoko v osrčje Karavank in razgalila najpopolnejše zaporedje kamnin iz obdobja mlajšega paleozoika, starih med 300 in 260 milijonov let. 

150 metrov dolga soteska je tako ozka, da še za cesto ni prostora, zato so pred skoraj 120 leti izdolbli slikovit predor, skozi katerega se še danes odvija promet.

V Dovžanovi soteski je več naravnih vrednot državnega pomena: Dovžanova soteska, Tržiška Bistrica s pritoki, Borova peč, Rjava peč, Jama v piramidi in jama Partizanska tehnika.

Razgledna učna pot

Zanimivosti Dovžanove soteske nam pomaga odkrivati razgledna učna pot, ki se začne na parkirišču v vasi Čadovlje pri Tržiču. Mimo Jamenšnikove paštbe – nekdanje sušilnice lanu – se vije mimo informativnih tabel, s pomočjo katerih spoznavamo nastanek različnih kamnin in okamnin.

“Vodi nas med strme stene vseh barv, čez most in skozi predor, mimo najdaljšega slapišča v Sloveniji in geološkega stebra, čez zaselek Na Jamah in Bencetove hiše vse do Razstavno-izobraževalnega središča Dolina v istoimenski vasi nad Dovžanovo sotesko. V nekdanji osnovni šoli so razstavljeni fosili in kamnine iz Dovžanove soteske ter objavljena znanstvena in poljudna dela o geoloških bogastvih soteske. Na ogled so tudi fosili iz drugih delov Slovenije. V majhnem laboratoriju so povečevalne lupe, s pomočjo katerih lahko raziskujemo svet drobnih fosilov v pripravljenih vzorcih kamnin. Središče občasno gosti tudi druge razstave,” povedo na Visit Tržič.

 

 

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 367 times, 3 visits today)