Avtor Nina Šprohar 1:57 pop REVIJA ZDRAVJE

Dodatno zavarovanje: Pozorni bodite na višino zavarovalne vsote ter omejitve pregledov

V Sloveniji poznamo tri oblike zdravstvenih zavarovanj: obvezno, dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Zadnje je najmanj poznano, pa vendar omogoča marsikatero ugodnost, denimo samoplačniški pregled pri specialistu, nadstandardne zobozdravstvene storitve, pomoč na domu …

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; zavarovanim osebam omogoča uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, kot sta nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev. A doplačilom se lahko izognemo le, če se zavarujemo tudi dopolnilno, saj obvezno zavarovanje v povprečju krije okoli 70 odstotkov stroškov zdravljenja, dopolnilno pa 30 odstotkov stroškov.

Splošni javnosti manj poznana so dodatna prostovoljna oziroma nadstandardna zdravstvena zavarovanja. Ta omogočajo kritje stroškov zdravstvenih storitev, ki niso sestavni del pravic iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na primer samoplačniški pregled pri specialistu ali nadstandardne zobozdravstvene storitve.

 

Hitreje do specialista in diagnoze

Zakaj in v katerih primerih je smiselno skleniti dodatno zavarovanje? Poleg tega, da posameznik z ustreznim dodatnim zdravstvenim zavarovanjem zmanjša finančno tveganje, ki nastane ob izgubi lastnega zdravja ali zdravja družinskih članov, zdravstvene zavarovalnice po navadi zagotavljajo zdravstvene storitve pri zasebnih zdravstvenih izvajalcih, zato je čas od naročanja do pregleda pri specialistu kratek, pojasnjujejo v Slovenskem zavarovalnem združenju (SZZ). Dodajo, da so poleg hitrega dostopa do specialista, ki je gotovo najbolj poznano kritje dodatnih zdravstvenih zavarovanj, na voljo tudi druga kritja, denimo zahtevni diagnostični postopki (magnetna resonanca, CT, rentgen, ultrazvok), posegi v enodnevni obravnavi, zdravila na tako imenovani beli recept ter ambulantna rehabilitacija (delovna terapija, fizioterapija, govorna terapija in podobno). »Del zavarovanj so navadno tudi storitve asistenčnega centra, na katerega se zavarovanec obrne, ko želi uveljavljati zavarovanje. Asistenčni centri poskrbijo za termine in usmerjajo zavarovance skozi celoten proces,« pojasnjujejo v SZZ.

 

Od plačila nadomestil po operacijah do posvetovanja z zdravnikom na daljavo

Ponudbe zavarovalnic so različne, nekatere zagotavljajo tudi druga dodatna zdravstvena zavarovanja, ki se nanašajo na izplačila nadomestil v primeru operacij, omogočajo povračilo stroškov zobozdravstvenih storitev ob uporabi nadstandardnih zobozdravstvenih storitev ali storitev preventive in protetike, pomoč pri negi na domu in podobno. Nekatera zdravstvena zavarovanja pa omogočajo posvet z zdravnikom na daljavo, tako lahko zavarovanec tudi v primeru nenujnih zdravstvenih težav hitro in enostavno pridobi strokovni nasvet in priporočila za nadaljnje ravnanje brez poti do ordinacije.

 

Priložnost za posel vidijo tudi podjetja zunaj panoge

Zanimivo je, da so se na trgu začele pojavljati ponudbe, ki konkurirajo zavarovalnicam, čeprav podjetja, ki jih ponujajo, načeloma ne delujejo v tej panogi. Telekom Slovenije tako ponuja storitev E-oskrba, ki zagotavlja 24-urno povezavo s centrom za pomoč na daljavo in takojšnje proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti v primeru padca ali slabosti. Storitev je namenjena starejšim, invalidom, kroničnim bolnikom in drugim, ki živijo sami, da ob morebitni nezgodi ne ostanejo brez pomoči, obenem pa svojcem omogoča lažje usklajevanje dnevnih obveznosti. Projektu Varni in povezani na domu, ki zagotavlja subvencijo za uporabo tega socialnega servisa, so se pridružile tudi nekatere občine, zato je lahko za njihove prebivalce uporaba brezplačna.

 

Dodatna zavarovanja dostopna širokemu krogu ljudi

Kot pravijo v SZZ, se je v zadnjih letih ponudba na trgu dodatnih oziroma prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj precej okrepila, »zaradi velikega razpona kritij in višine premije pa so tovrstna zavarovanja dostopna širokemu krogu strank«. Svetujejo pa, naj stranke o morebitnem dodatnem zdravstvenem zavarovanju razmislijo, še preden se jim zdravje poslabša, saj so po njihovih besedah takrat pogoji sklepanja zavarovanja manj ugodni, določenih zavarovanj pa niti ni mogoče skleniti. »Pri tem naj se vprašajo, kakšna kritja bi izbrali in kolikšen del prihodkov lahko namenijo zavarovanju. O tem se lahko pogovorijo tudi s svetovalcem na zavarovalnici, ki jim bo odgovoril na morebitne dileme in pojasnil morebitne izključitve, s čimer si zavarovanec lahko uredi dodatno zdravstveno zavarovanje, ki mu bo v primeru nastanka poškodbe ali bolezni zares koristilo. V primerjavi z nepričakovanimi stroški, ki osebo lahko doletijo ob bolezni ali poškodbi, so mesečne premije dodatnih zdravstvenih zavarovanj dosegljive širokemu krogu ljudi,« dodajo.

 

Najprej je treba izpolniti zdravstveni vprašalnik

Večina zavarovalnic na slovenskem trgu že ponuja zdravstveno zavarovanje »specialisti«: Triglav ZZ, Vzajemna, Sava, Prva zavarovalnica, Merkur in Generali. V zavarovalnici Generali tako pravijo, da je dodatno zavarovanje »Specialisti z asistenco« trenutno eno najbolj aktualnih zdravstvenih zavarovanj. »To je prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, ki zavarovancu omogoča hiter dostop (lahko tudi že v 10 dneh) do zdravnika specialista, diagnostičnih preiskav ter asistenčnih storitev, ki zavarovancu pomagajo v času pridobivanja diagnoze in zdravljenja. Vključuje tudi inovativna kritja: psihološko pomoč, videoposvet z zdravnikom na daljavo (ePosvet), načrt zdravljenja po nezgodah ter drugo mnenje,« pojasnijo. Zavarovanec ob sklenitvi zavarovanja izpolni zdravstveni vprašalnik, ki ne vpliva na sprejem v zavarovanje, lahko pa vpliva na izvajanje zavarovanja.

 

Omejitev je le zavarovalna vsota

Pri Generaliju ponujajo tako individualno kot kolektivno sklenitev zavarovanja. Izbirati je možno med malim (z zavarovalno vsoto do dva tisoč evrov), srednjim (z zavarovalno vsoto do tri tisoč evrov) in velikim paketom (z zavarovalno vsoto do 10 tisoč evrov). Ne omejujejo števila posameznih pregledov, preiskav in operacij v zavarovalnem letu, omejitev je le zavarovalna vsota. Kot pravijo, je tovrstno zavarovanje smiselno tudi za podjetja, saj imajo tako manj bolniških dopustov, krajše odsotnosti zaposlenih ter manj nadomeščanj in prerazporejanj delavcev, kar pomeni manjše finančne in organizacijske obremenitve.

Pri sklenitvi tovrstnega zavarovanja bodite pozorni predvsem na višino zavarovalne vsote ter omejitve zdravstvenih pregledov (vrednost posamezne zdravstvene storitve, njihovo število in vrsto), dodajajo v zavarovalnici Generali.

 

Mesečne premije odvisne od številnih dejavnikov

Koliko boste za tovrstno zavarovanje odšteli? Mesečne premije zavarovanj so odvisne od obsega storitev in bonitet, ki nam jih zagotavlja določen zavarovalni paket, starosti, skupne vsote, ki jo lahko v sklopu zavarovanja porabimo, pridruženih zavarovanj, ki smo jih z izbrano zavarovalnico že sklenili … Pri zavarovalnici Triglav bomo recimo za zavarovanje »specialisti«, če smo stari od 40 do 49 let in z njo nimamo sklenjene še nobene zavarovalne police, odšteli 9,44 evra na mesec. Zavarovalna vsota znaša do tri tisoč evrov na leto, od tega 300 evrov za zdravila na tako imenovani beli recept. Če izberemo paket z nekoliko višjo vsoto, recimo zavarovanje do vsote 30 tisoč evrov, bomo za zdravstveno polico pri zavarovalnici Vzajemna odšteli od 10,96 evra na mesec.

Nekatera zdravstvena zavarovanja omogočajo posvet z zdravnikom na daljavo – tako lahko zavarovanec tudi v primeru nenujnih zdravstvenih težav hitro in enostavno pridobi strokovni nasvet in priporočila za nadaljnje ravnanje brez poti do ordinacije.

 

Nekatera zavarovanja krijejo tudi nadstandardne zobozdravstvene storitve

Nekatere zavarovalnice ponujajo tudi posebna zavarovanja, recimo zdravstveno zavarovanje v tujini, zavarovanje za težje bolezni, zavarovanje za primer raka, zavarovanje za primer bolezni srca in ožilja, pomoč na domu in podobna. Zavarovanje za težje bolezni v zavarovalnici Vzajemna tako omogoča zagotovitev nujnih finančnih sredstev v času bolezni ter lažjo dostopnost do zdravljenja 25 različnih težjih bolezni. Omogoča tudi kakovostnejše terapije, operacije v tujini, dodatno nego na domu, nadomestitev izpada dohodka zaradi odsotnosti z dela in drugo. Novost na trgu so tudi zavarovanja, ki krijejo doplačila za nadstandardne zobozdravstvene storitve ter širok obseg samoplačniških storitev v zobozdravstvu.

(Visited 295 times, 1 visits today)
Close